Kuukauden lakikysymys: Kuka vastaa takkahormien kunnossapidosta?

Lähtökohtaisesti takkahormien hoito kuuluu taloyhtiön kunnossapitovastuulle – tilanne ei kuitenkaan ole aina näin yksiselitteinen. Milloin vastuu hormeista on osakkaalla? 

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön kunnossapitovastuulla ovat osakehuoneistojen rakenteet, eristeet ja perusjärjestelmät, kuten lämmitys, ilmanvaihto ja viemärit. Osakkeenomistajan kunnossapitovelvollisuuteen kuuluvat puolestaan osakehuoneiston sisäosat. Lähtökohtaisesti tämä tarkoittaa sitä, että hormi rakenteena kuuluu taloyhtiön kunnossapitovastuulle. Huoneiston sisäpuolella oleva takka on osakkaan vastuulla.

Hormien osalta perussääntö ei kuitenkaan ole kaikissa tapauksissa täysin yksiselitteinen. Lisäksi on huomioitava, että taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä voi olla kunnossapitovastuunjakoa koskevia määräyksiä, jotka poikkeavat asunto-osakeyhtiölaista.

Alkuperäiset hormit ovat taloyhtiön vastuulla

Alkuperäiset hormit ovat taloyhtiön tai rakennuttajan rakentamia hormeja. Näin ollen niiden kunnossapito kuuluu taloyhtiölle. Vastuu hormeista on taloyhtiöllä silloinkin, kun huoneistossa on alun perin ollut ns. takkavaraus hormeineen ja osakas päättää asentaa takan huoneistoonsa myöhemmin omalla kustannuksellaan. Nuohous kuuluu asunto-osakeyhtiön vastuulle osana hormin kunnossapitoa. Osakas vastaa takan kunnosta kokonaisuudessaan.

Takka, joka joskus oli osa rakennuksen lämmitysjärjestelmää

Vanhoissa rakennuksissa lämmitysjärjestelmä on aikoinaan voinut toimia kakluunien varassa. Kun taloyhtiö on myöhemmin siirtynyt kaukolämpöjärjestelmään, se on saattanut samalla lopettaa alkuperäisen järjestelmän kunnossapidon. Mikäli kakluunit eivät enää toimi siinä tarkoituksessa, johon ne aikoinaan rakennettiin, taloyhtiön kunnossapitovastuu on hormin kohdalla päättynyt.

Jos osakas haluaa tästä huolimatta ylläpitää kakluunia ja hormia omiin tarpeisiinsa, hänen vastuulleen kuuluvat hormin kunnossapito ja nuohous.

Muutostyönä rakennettu takka ja hormi

Kun nykyinen tai aiempi osakas on teettänyt hormin ja takan muutostyönä, osakas vastaa niiden kunnossapidosta ja huoltotoimista. Asiasta kannattaa sopia osakkaan kanssa tarkemmin siinä vaiheessa, kun taloyhtiö antaa virallisen luvan takan ja hormin rakentamiselle.

Miten sitten kustannukset jakaantuvat?

Taloyhtiön vastatessa hormien kunnossapidosta, katetaan kustannukset kaikilta osakkeenomistajilta perittävällä vastikkeella. Taloyhtiössä on myös mahdollista sopia kunnossapidosta toisin, jos osakkaat ovat valmiita ottamaan hormien nuohouksen ja korjaustoimenpiteet omalle vastuulleen. Suositeltavaa on kirjata hormien kunnossapitovastuuta koskeva käytäntö yhtiöjärjestykseen, jolloin vastuut ovat selvät myös jatkossa.

Lue sarjan aiempia kysymyksiä:

Asukkaan auto vaurioitui pihatalkoissa, kuka korvaa vahingon?
Miten vuokravakuus asetetaan, mitä siinä pitää huomioida ja mikä on takaajan vastuu?
Pihamaa on melkoinen temmellyskenttä, millaista käytöstä taloyhtiö voi rajoittaa?
Mitä parvekkeella saa tehdä, mikä on kiellettyä?
Yhtiökokouksen pöytäkirjantarkastaja, mitä rooliin kuuluu? Entä, jos tehtävään valittu henkilö ei suostu allekirjoittamaan pöytäkirjaa?
Kellaritilasta pyörävarasto, entä jos yhtiöjärjestyksen mukaan kellarikomerot kuuluvat osakkaille?
Osakas haluaa saada asiansa yhtiökokouksen käsittelyyn, mikä on oikea tapa toimia?
Voiko taloyhtiön hallitus periä ylimääräistä vastiketta osakkailta tilikauden aikana?

Kuva: Unsplash

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn