Nämä kolme asiaa voivat hiertää osakkaiden ja taloyhtiön välejä– remonttiriita on helposti vältettävissä

Hyvitykset, viestintä ja osakkaan omat remontit. Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Marina Furuhjelm kertoo, miten näistä kumpuavat epäselvyydet voidaan välttää ennen kuin edessä on remonttiriita.

Taloyhtiön remonteista voi syntyä riitoja osakkaan ja taloyhtiön välille useistakin eri syistä. Koska kyseessä on yleensä suuri taloudellinen investointi, erimielisyyksiä aiheuttaa esimerkiksi kustannusten jakaminen: osakkailla saattaa olla eriäviä näkemyksiä siitä, millä osuudella kunkin tulee osallistua maksuihin. Suunnitteluvaiheen potentiaalinen kiistanaihe on remontin rahoitus.

Remonttiriita voidaan välttää ennakoimalla sen aiheuttajia. Asianajaja Marina Furuhjelm sanoo, että remontteihin liittyvät erimielisyydet päätyvät harvoin oikeuteen, mutta ne ovat silti liian usein harmillinen kivi kengässä. Pienetkin epäselvyydet voivat paisua kuluttaviksi taisteluiksi, joista kumpuaa epäluuloja ja huonoa ilmapiiriä koko taloyhtiöön. Poimimme tähän artikkeliin monien riidanaiheuttajien joukosta kolme asiaa, joihin kannattaa kiinnittää huomiota heti remontin alkuvaiheessa.

Avoimuutta ja tietoa hyvityksistä

Osakkaan näkökulmasta syntyy ikävä tilanne, jos hän on hiljattain tehnyt asunnossaan esimerkiksi kylpyhuoneremontin ja pian koittava putkiremontti uhkaa jyrätä alleen koko hienon uudistuksen. Tässä tilanteessa voi olla vaikeaa ymmärtää, miksi kylpyhuone pitäisi jälleen purkaa ja rahaa kuluu samaan tilaan tuplasti.

– Jos osakas ei ole huomioinut aiemmassa remontissaan putkistojen tai viemäröinnin uusimista, asian selvittäminen taloyhtiön toimesta on äärimmäisen tärkeää. Osakkaalle tulee avata remontin syitä, tarpeellisuutta ja vaikutuksia ymmärrettävällä tavalla, Furuhjelm muistuttaa.

Mahdollisten hyvitysten suhteen osakkaan tulee lain mukaan olla itse aktiivinen eli taloyhtiöllä ei ole lakisääteistä velvoitetta selvittää eri huoneistojen aikaisempia remontteja. Tässä kohdassa Furuhjelm painottaa, että taloyhtiöllä on varsin hyvä käsitys siitä, millaisia remontteja missäkin asunnossa on suoritettu.

– Kannustan taloyhtiön johtoa muistuttamaan osakkaita mahdollisuudesta hyvityksiin, vaikka se ei sen velvollisuuksiin kuulukaan. Jos kylpyhuone todellakin on putkia myöten priimakunnossa ja remontti-ilmoitukset on tehty oikeaoppisesti, taloyhtiön kannattaa aloittaa keskustelu hyvityksistä. Avoimuus, aktiivisuus ja auttaminen on parasta riidanehkäisyä, Furuhjelm sanoo.

Lue lisää vastikehyvityksistä

Remontin aikainen viestintä on kaiken A ja O

Kehno viestintä on omiaan synnyttämään erimielisyyksiä taloyhtiön ja osakkaan välillä. Pahimmassa tapauksessa olematon viestintä johtaa siihen, että osakkaat tuntevat jääneensä pimentoon paitsi päätöksenteosta myös työn etenemisestä ja sen vaikutuksista arkeen. 

– Tiedottamisvastuu remontissa kuuluu taloyhtiölle, mutta tyypillisesti taloyhtiö siirtää vastuun kokonaisuudessaan urakoitsijalle. Mielestäni yhtiön tulisi itse määritellä tiedottamisen tavat ja riittävä taso sekä käydä sitten kokonaisuus läpi yhdessä urakoitsijan kanssa, Furuhjelm pohtii. 

Jo yksinkertaiset toimenpiteet, kuten tietojen ja aikataulujen aktiivinen jakaminen parantaa asukkaiden kokemusta remontista ja vähentää negatiivisia reaktioita. Hyvä tiedottaminen auttaa luomaan avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin, jossa osakkaat tuntevat olevansa osa remontin suunnittelua ja toteutusta.

– Hyvä tiedottaminen auttaa ehdottomasti vähentämään riitoja ja kritiikkiä, Furuhjelm kiteyttää.

Huomioidaan osakkaiden omat muutostyöt

Kolmanneksi kiistanaiheeksi Furuhjelm nostaa osakkaiden omien muutostöiden yhteensovittamisen yhtiön remontin kanssa. Jos huoneistossa on tarkoitus avata rakenteita esimerkiksi putkiremontin vuoksi, osakas saattaa samalla innostua uudistamaan keittiötään. Ymmärrettävistä syistä toiveena yleensä on, että remontit suoritetaan samalla kertaa.

Toisinaan taloyhtiö saattaa hankaloittaa osakkaan muutostöitä ja vaatia niiden tekemistä vasta oman urakan jälkeen. Furuhjelm kuitenkin peräänkuuluttaa sitä, että osakkaiden toiveet ja muutostarpeet otettaisiin huomioon jo remontin suunnitteluvaiheessa. 

– Tällöin voidaan löytää ratkaisuja, jotka sopivat sekä yhtiön että osakkaan tarpeisiin. Hyvä kommunikaatio ja yhteistyö urakoitsijan kanssa ovat avainasemassa. Lisäksi on tärkeää määrittää vastuut ja velvollisuudet muutostöiden suhteen, jotta vältetään mahdollinen remonttiriita, Furuhjelm kiteyttää.

Kuva: Shutterstock

Facebook
Twitter
LinkedIn