Oikeus vedota käräjäoikeuskäsittelyn jälkeen ilmenneeseen virheeseen

KKO 2017:10 Ostajalla oli oikeus vedota käräjäoikeuskäsittelyn jälkeen ilmenneeseen virheeseen

A oli ostanut B:n kuolinpesän osakkailta asuinkiinteistön 95 000 euron kauppahintaan. A vaati käräjäoikeudessa kiinteistöstä paljastuneiden laatuvirheiden johdosta ensisijaisesti kaupan purkua ja toissijaisesti hinnanalennusta noin 69 000 euroa. Käräjäoikeus oli velvoittanut kiinteistön myyjän maksamaan ostajalle hinnanalennusta kiinteistössä todettujen virheiden vuoksi. Myyjä valitti hovioikeuteen ja vaati kanteen hylkäämistä. Ostaja puolestaan vaati valituksen hylkäämistä ja vetosi vastauksessaan muun ohella siihen, että käräjäoikeuden tuomitsema hinnanalennus oli perusteltu, kun otettiin huomioon myös kaupan kohteessa käräjäoikeuskäsittelyn jälkeen todettu uusi virhe. Hovioikeus alensi tuomitun hinnanalennuksen määrää ja jätti myyjän uuden vetoomuksen tutkimatta.

Korkeimmassa oikeudessa pohdittiin, olisiko hovioikeuden tullut ostajan vaatimuksesta toimittaa asiassa pääkäsittely tai oliko ostajalla oikeus hovioikeudessa vedota uuteen virheeseen ja sitä koskevaan uuteen todisteluun kanteensa tueksi. Kun A oli saattanut todennäköiseksi, ettei hän ollut voinut vedota uuteen virheeseen ja sitä koskevaan todisteluun vielä käräjäoikeudessa, oli hovioikeus menetellyt virheellisesti evätessään tältä oikeuden vedota virheeseen hovioikeudessa.  Hovioikeudessa olisi tullut toimittaa pääkäsittely, jotta myös myyjä olisi voinut esittää virheen osalta uutta todistelua. Korkein oikeus kumosi hovioikeuden tuomion ja palautti asian hovioikeuteen uutta käsittelyä varten.

Facebook
Twitter
LinkedIn