Oman edun tavoittelua ja yhteistä hyvää – taloyhtiöissä tasapainotellaan erilaisten toiveiden ristitulessa

Taloyhtiön osakkaalla on oikeus ajaa omaa etuaan, mutta hallituksen jäsenen on aina ajateltava taloyhtiön etua. Molempien osapuolten on hyvä pitää mielessä, että ”minkä taakseen jättää, sen edestään löytää”.

Oman edun tavoittelu kuuluu ihmiselämään kaikkialla yhteiskunnassa, eikä taloyhtiö ole tässä asiassa poikkeus. Jokaisella asukkaalla ja osakkaalla on oikeus ajaa etuaan. Esimerkiksi yhtiökokouksen päätöksissä tämä on hyväksyttävä lähtökohta. 

Jos osakas valitaan hallitukseen, hän joutuu muuttamaan näkökulmaa. Hallituksen jäsenen tulee kaikessa toiminnassaan ajaa vain ja ainoastaan yhtiön etua. Jos pöydällä on osakkaan oma asia, hän ei voi lähtökohtaisesti osallistua päätöksentekoon.

– Näkemys siitä, mikä täsmälleen on taloyhtiön etu, voi vaihdella hallituksen sisällä. Kun päätös lopulta tehdään, hallituksella tulee olla selkeä linja, jota kaikki jäsenet kunnioittavat, Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Marina Furuhjelm sanoo.

Oman edun tavoittelusta voi koitua hallaa kaikille

Liiallinen pihistely kustannuksissa säästön vuoksi, on hyvä esimerkki osakkaan oman edun tavoittelusta, joka ajaa taloyhtiötä vastaan. Omaan pussiin pelattavaa pihistelyä on myös se, kun työt tilataan mahdollisimman halvalla, puutteita yritetään korjata itse, välttämättömään korjaukseen keksitään nopea hätäratkaisu tai ongelmaa siirretään eteenpäin. 

” Vastustan remonttia, sillä mielestäni mitään akuuttia ongelmaa ei ole. Minulle on tärkeää, että vastikkeet pysyvät matalalla. Elämässä on paljon muitakin menoja.”

”Kellariin tulee toisinaan sateella vettä, mutta sen korjaaminen saa nyt odottaa. Laitamme rahaa mieluummin uuteen kerhotilaan, josta on saman tien paljon iloa kaikille taloyhtiön asukkaille.”

Hallituksen tehtävä on esittää talousarvio, joka vastaa todellisiin tarpeisiin ei epämääräisiin toiveisiin. Täsmällinen suunnitelma mahdollistaa kiinteistön pysymisen hyvässä kunnossa ja taloyhtiön arvon säilymisen pitkälle tulevaisuuteen. 

– Jos käy niin, että osakkaat äänestävät vastoin järkevää omaisuuden hoitoa, tämän tulee myös olla valinta, jonka seuraukset ymmärretään. Taloyhtiön arvoa laskeva strategia pitää kirjata ylös siinä missä muutkin päätökset, Furuhjelm muistuttaa. 

Yksittäisen osakkaan osalta äärimmäinen temppu oman edun tavoittelussa on tulla mukaan hallitukseen, jotta asunnon remonttikulut saisi ujutettua taloyhtiön piikkiin. Osakkaiden tasapuolinen kohtelu on kuitenkin asunto-osakeyhtiölain tärkein periaate ja sen toteutumista tulee koko hallituksen vaalia. 

– Voi olla niinkin, että hallitukseen valitaan henkilö ajamaan tietyn joukon etua. Ongelmaksi tämä muodostuu siinä vaiheessa, kun tämä hallituksen jäsen ei sopeudu yhteiseen päätökseen vaan jatkaa taisteluaan, Furuhjelm pohtii.  

Roolit kirkkaaksi kaikille

Kiinteistöjuristin näkökulmasta tyypilliset eturistiriitatilanteet liittyvät esimerkiksi autopaikkojen kehittämiseen ja jakamiseen. Jos osakas on vaikkapa hankkinut uuden sähköauton, hän saattaa ajaa sähkönlatausinfraa taloyhtiöön.

– Tällainen hanke voi toki olla yhtiön edun mukainen. Silti hankkeen valmistelua tulee hallituksessa huolella harkita sitä, onko kyseessä varmasti yhtiön strategian ja edun mukainen hankinta, Furuhjelm kiteyttää.

Vastaavasti remonttipäätökset saattavat lähteä liikkeelle siitä, kun yksittäinen osakas tai hallituksen jäsen haluaisi korjata vaikkapa oman kylpyhuoneen, keittiön tai parvekelasituksen. Voi olla, että korjausten suorittaminen on yhtiön edun mukaista, mutta päätöksiä ei pidä tehdä ilman huolellista selvitystyötä. 

– Hallituksen tulee toisin sanoen selvittää huolellisesti, palveleeko hanke laajemmin taloyhtiön etua, miten se suhteutuu muihin tarpeellisiin korjauksiin ja onko työllä kiire, Furuhjelm listaa.

Hän painottaa, että hallituksen tulee ymmärtää oma rooli ja toimintatavat. Erilaisten pyrkimysten ristitulessa etenkin hyvä puheenjohtaja on avainasemassa. Onnistuminen vaatii kykyä tarkastella kokonaisuutta taloyhtiön näkökulmasta, selkeää toimintastrategiaa ja kommunikaatiotaitoja. Lisäksi tarvitaan hyvää isännöintiä. Myös asukkaiden tulee ymmärtää roolinsa. Osakas saattaa helposti unohtaa, että hän ei varsinaisesti omista huoneistoaan vaan sen hallintaan oikeuttavat osakkeet. Kaikki yhdessä vastaavat kiinteistön kunnossapidosta. 

Facebook
Twitter
LinkedIn