Piuhat kiinni ja menoksi -näinkö se menee?

Olen viime aikoina paljon miettinyt sähköauton hankkimista. Mutta missä voin sen ladata? Asun nimittäin perinteisessä kerrostalossa eikä meillä ole taloyhtiössä sähköauton latauspisteitä. Kuinka helppoa on siis päättää latauspisteiden rakentamisesta taloyhtiössä?

Yksinkertaisinta autopaikan varustaminen sähköauton latausmahdollisuudella on silloin, kun toimenpide ei vaadi muutoksia yhtiön sähköverkkoon ja hanke koskee yhtiön hallinnassa olevia autopaikkoja. Asiasta päätetään yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä. Uudistuksen toteuttamiseksi yhtiön kaikki osakkaat ovat velvollisia maksamaan vastiketta.

Jos aikomuksena on varustaa kaikki yhtiön autopaikat sähköauton latausmahdollisuudella, tarkoittaa tämä yleensä muutoksia myös sähköverkkoon sekä sähköliittymän suuruuteen. Jos lämpötolpat uusitaan älytolpiksi, voidaan sähköautojen lataus yleensä toteuttaa jopa kaikille autopaikoille ilman muutoksia sähköverkkoon tai sähköliittymän suuruuteen. Älytolppa on perinteisen lämpötolpan korvaava laite, joka sisältää auton lämmityksen ja sähköauton lataustoiminnot, etähallinnan, sähkön mittaroinnin, käyttäjän tunnistuksen, jolla sähkön kulutus voidaan kohdistaa käyttäjälle sekä tehonhallinnan, joka estää asetetun maksimikuorman ylittämisen.

Päätöksenteko: tavanomainen uudistus vai ei

Keskeinen kysymys on se, pidetäänkö sähköautojen latauksen vaatimaa tekniikkaa taloyhtiöissä ns. tavanomaisena uudistuksena vai ei. Enemmistöpäätöksen tekeminen edellyttää, että hankkeen kustannusrasitus pysyy kohtuullisena. Kun yhtiön sähköverkko on vanha ja tekniseltä käyttöiältään joka tapauksessa uudistuksen tarpeessa (uudistus ei liity ainoastaan sähköautojen lataustarpeeseen), yhtiö voi normaalin sähköverkon saneeraustoimenpiteen yhteydessä varustaa autopaikat latausmahdollisuudella. Tästä voi päättää yhtiökokouksessa enemmistöllä. Vastiketta hankkeen kustannusten kattamiseksi ovat velvollisia maksamaan yhtiön kaikki osakkaat. Kysymys on tällöin tavanomaisesta yhtiön peruskorjaus-/perusparannushankkeesta.

Sen sijaan sähköverkon saneeraus ja kapasiteetin lisäys yksinomaan sähköautojen latausmahdollisuuden vuoksi vaatii vielä kaikkien sellaisten osakkaiden suostumuksen, joilta peritään vastiketta hankkeen kustannusten kattamiseen. Tällaisessa tilanteessa hanketta ei siis voida pitää ns. tavanomaisena uudistushankkeena. Muusta kuin tavanomaisesta uudistuksesta päätetään yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä, mutta toimenpiteestä yhtiölle aiheutuvien kulujen kattamiseksi peritään yhtiövastiketta vain siihen suostuneilta osakkailta ja heidän osakkeidensa uusilta omistajilta. Kulut jaetaan näiden kesken yhtiöjärjestyksessä määrättyjen vastikeperusteiden mukaisesti.

Uudistuksen teettäminen ulkopuolisella

Yhtiö voi myös hankkia pysäköintialueen uudistamisen palvelutoimittajalta, joka huolehtii sähkösuunnittelusta, laitteiden hankinnasta ja huollosta, asiakastuen antamisesta ja sähkön laskutuksesta.

Sähkönkulutus

Sähköauton lataaminen kuluttaa sähköä. Osakkaiden yhdenvertainen kohtelu edellyttää, hankkeen toteuttamista siten, että sähköauton kuluttama sähkö voidaan mitata ja sähköstä voidaan laskuttaa käyttäjää mitatun kulutuksen mukaan.

Marina Furuhjelm,
OTM

Facebook
Twitter
LinkedIn