Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta koskeva asetus uudistuu, kosteudenhallintaselvitys vaaditaan

Ensi vuoden alussa voimaan astuvan uuden kosteusasetuksen myötä terveellisyys ja turvallisuus huomioidaan rakentamisessa entistä paremmin. Esimerkiksi jatkossa kaikille luvanvaraisille rakennushankkeille pitää laatia kosteudenhallintaselvitys. Muutos koskee uudisrakentamisen lisäksi myös korjausrakentamista.

Uuden kosteusasetuksen mukaisesti rakennuksen, rakenteiden ja rakennusosien on oltava kosteusteknisesti toimivia koko niiden suunnitellun teknisen käyttöiän ajan. Asetuksen taustalla on maankäyttö- ja rakennuslain muutos ja eduskunnan kirjelmä kosteus- ja homeongelmista vuodelta 2013.

– Asetus noudattelee pääosin nykyisin voimassa olevia kosteusteknisiä määräyksiä. Suurin muutos nykyiseen verrattuna on se, että korjausrakentamiselle annettaisiin velvoittavat säännökset. Asetus koskee uudisrakentamisen lisäksi myös rakennuksen laajennusta, kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä, korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta, yli-insinööri Katja Outinen ympäristöministeriöstä kertoo.

Tarkkana remonteissa

Outinen huomauttaa, että isännöitsijöiden ja asunto-osakeyhtiöiden on hyvä tiedostaa uuden asetuksen olemassaolo, kun ryhdytään suunnittelemaan rakennusten korjaus- ja muutostöitä.
– Käytännössä kannattaa huolehtia siitä, että käytettävissä on pätevät ja ammattitaitoiset suunnittelijat, Outinen painottaa.

Aiemmin uudisrakentamisen säännöksiä on voitu noudattaa soveltuvin osin myös korjausrakentamisessa, mutta nyt korjaus- ja muutostöistä tullaan erikseen säätämään asetusluonnoksessa. Asetuksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi määräykset muun muassa märkätiloista ja maanvastaisista rakenteista.

Kosteudenhallintaselvitys kaikista hankkeista

Jatkossa pääsuunnittelijan olisi huolehdittava siitä, että luvanvaraiselle rakennushankkeelle laaditaan kosteudenhallintaselvitys.

– Ajatuksena olisi se, että pääsuunnittelija tarvittaessa tekee tai teettää kosteudenhallintaselvityksen yhteistyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa. Tavoitteena on miettiä hanketta koskevat kosteudenhallinnan kannalta kriittiset seikat, Outinen toteaa.

Lisäksi selvityksessä on oltava tieto kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavasta henkilöstä.

Asetus voimaan 2018 alussa

Tavoitteena on, että asetusluonnos saadaan annettua viimeistään marraskuussa 2017. Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta tulee voimaan 1.1.2018. Asetuksen tueksi on tarkoitus laatia ympäristöministeriön ohjeet, jotka valmistunevat keväällä 2018, Outinen kertoo.

Facebook
Twitter
LinkedIn