Säästetään energiakustannuksissa viisaasti

Energian säästöön löytyy taloyhtiössä keinoja, mutta ratkaisuissa ei kannata liioitella. Pahimmillaan säästötoimet voivat aiheuttaa kohtuutonta haittaa tai vahinkoa paitsi rakennuksille myös asukkaille.

Kiinteistöalalla pohditaan tällä hetkellä kuumeisesti keinoja energian säästämiseen. Vuokrataloyhtiöissä ja asunto-osakeyhtiöissä on erilaisia tapoja kohtuullistaa menoja, ja säädöspohjaakin toimille on tarjolla: Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallitus huolehtii taloyhtiön kiinteistön ja rakennusten pidon sekä muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Isännöitsijän tehtävä on puolestaan huolehtia kiinteistön ja rakennusten pidosta sekä käytännön toimista. Energiansäästötoimenpiteet ovat juuri sitä kiinteistönpitoa, mitä laissa tarkoitetaan. 

Tasapainottelua ja vaikeita päätöksiä

Yhtiökokouksen päätös tarvitaan sellaisiin toimiin, jotka ovat epätavallisia, laajakantoisia tai vaikuttavat olennaisesti osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakehuoneiston käyttämiseen. Hallituksella ja isännöitsijällä on siis aitoa lain tuomaa päätösvaltaa asumisolosuhteiden järjestämisessä.

Perusongelmana tässä tietysti on se, että asukkailla on kovin erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä siitä, minkälaiset mukavuustekijät tai asumispalvelut ovat välttämättömiä. Jos lenkkisaunalle ei ole ennenkään ollut taloyhtiössä tarvetta, se voidaan hyvin poistaa käytöstä tilapäisesti. Siedettävä huonelämpötila on taas klassinen esimerkki siitä, miten eri tavalla asukkaat kokevat hyvän ja riittävän asumisen laadun.

Säästötoimenpiteistä on keskusteltu kaikissa yhtiökokouksissa, joissa olen ollut mukana tänä vuonna. Asiaan on kuulunut ikäviäkin päätöksiä lisävastikkeiden perimisestä tai vastiketason nostamisesta. On tärkeää, että yhdessä ja erikseen pyrimme toteuttamaan erilaisia säästötoimenpiteitä ja tingimme asumismukavuudesta ainakin jonkin verran.

Liialliset toimenpiteet voivat vahingoittaa rakennusta

Varoituksen sana on tässä kohtaa kuitenkin paikallaan. Taloyhtiön ei pidä ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa kohtuutonta haittaa tai vahinkoa rakennuksille tai asukkaille. Huoneistojen ja yleisten tilojen lämmitys ei ole vain mukavuustekijä, vaan se pitää lisäksi rakenteita kuivana ja terveinä. Asukkaiden ja osakkaiden ei tule laittaa säästön nimessä lattialämmityksiä kokonaan pois päältä tai sulkea raitisilmaventtiileitä. Ilmanvaihdon heikentäminen ei puolestaan saa johtaa sisäilmalle haitallisten olosuhteiden syntymiseen, eikä valaistuksen vähentäminen saa vaarantaa kulkemista piha-alueella tai porrashuoneissa.

Ollaan siis mukana säästötalkoissa, mutta kestävällä tavalla. Hallitus ja isännöitsijä voivat nimittäin joutua vastuuseen, jos jokin säästötoimenpide osoittautuu myöhemmin vahingolliseksi.

Kai Haarma,
asianajaja, toimitusjohtaja

Facebook
Twitter
LinkedIn