Solmi hyvä vuokrasopimus

Hyvin tehty vuokrasopimus on niin vuokranantajan kuin vuokralaisenkin etu. Se on myös keino välttää näkemyseroista kumpuavat turhat riidat. Erityisen tärkeää on sopia yksiselitteisesti ja selkeästi ainakin seuraavista asioista:

Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Se voi olla vain jompikumpi. Samaan sopimukseen ei kannata laittaa ensin määräaikaisuutta, joka jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassaolevana. Yhdistelmämalliin liittyy paljon irtisanomiseen liittyviä epäselvyyksiä ja tulkintaeroja, ja riitatilanteessa sitä tulkitaan mitä todennäköisimmin laatijansa – eli vuokranantajan – vahingoksi. Sen sijaan voi sopia, että sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, ja että sopimuksen ensimmäinen mahdollinen irtisanomisaika on esimerkiksi vuoden päästä.

Irtisanominen

Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa. Se on voimassa määräajan ja sen päätyttyä vuokrasuhde päättyy tai tehdään uusi sopimus. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomisaika määräytyy lain mukaan. Vuokrasopimukseen kirjattu ehto, jonka mukaan vuokranantajan irtisanomisaikaa lyhennetään tai vuokralaisen irtisanomisaikaa pidennetään, on mitätön. AHVL:n mukainen irtisanomisaika on vuokralaisen puolelta yksi kalenterikuukausi. Vuokranantajan puolelta se on kolme kuukautta, kun sopimus on kestänyt maksimissaan vuoden, ja sen jälkeen kuusi kuukautta.

Vuokrankorotus

Sopimuksessa on sovittava selkeästi, mikä on sovittu vuokrankorotusehto sekä milloin vuokrankorotus on mahdollista tehdä. Jos toinen tiedoista puuttuu sopimuksesta, yksipuolinen korotus ei ole mahdollista. Vuokrankorotusehto on oltava yksiselitteinen, esimerkiksi elinkustannusindeksi, prosentti tai kiinteä euromäärä. Kun korotusperuste ja -ajankohta on sovittu täsmällisesti, voidaan myös edellyttää, että vuokralainen laskee korotuksen itse ja alkaa maksaa omatoimisesti korotettua vuokraa.

Tupakointi ja lemmikkieläimet

Mikäli vuokrasopimus ei kiellä tupakointia asunnossa tai parvekkeella, se on sallittua. Tällöin vuokranantajan on hyväksyttävä, että pitkään jatkuneen tupruttelun vuoksi tapetit kellastuvat ja tupakka haisee eli kyse ns. tavanomaisesta kulumisesta. Vuokrasopimukseen voi myös kirjata, että lemmikkieläimistä tulee sopia vuokranantajan kanssa erikseen. Jos tällaisia erityisehtoja halutaan vuokrasopimukseen, olisi ne hyvä mainita jo asunnon markkinointivaiheessa

Asunnon hoito

Asuntoa tulee hoitaa asiallisesti ja siivota säännöllisesti. Asunto ei kuitenkaan saa kulua pinttyvän lian vuoksi normaalia enempää. Jos esimerkiksi asunnossa on erityistä hoitoa vaativia kodinkoneita tai työtaso vaatii säännöllistä öljykäsittelyä, kannattaa asiasta sopia erikseen. Muutoin ei voi edellyttää, että vuokralainen oivaltaa sen omatoimisesti. Vuokrasopimukseen kannattaa kirjata myös selkeästi vuokralaisen velvollisuus loppusiivoukseen ja mitä loppusiivous sisältää.

Muuttopäivä

Lain mukaan muuttopäivä on kuun viimeisen päivän jälkeinen arkipäivä, jolloin asunnosta tulee luovuttaa puolet ja loput seuraavana päivänä. Jos uudelle vuokralaiselle on luvattu, että vuokrasuhde alkaa kuun ensimmäinen päivä, joka sattuu olemaan lauantai, tilanne voi aiheuttaa hankaluuksia edellisen vuokralaisen kannalta.

Poislähtevä vuokralainen maksaa vuokraa ko., päiviltä, mutta vuokranantaja voi joutua maksamaan vahingonkorvausta tulevalle vuokralaiselle, jos hänelle syntyy ylimääräisiä kustannuksia muuton viivästymisestä. Vuokrasopimukseen voi kirjata selkeästi, että ”asunto tulee luovuttaa vuokrasuhteen päättymispäivänä”. Tällöin vuokrasuhde päättyy kuun viimeinen päivä riippumatta viikonpäivästä ja silloin asunto on myös luovutettava vuokranantajalle.

Asunnon kunto vuokrasuhteen alkaessa ja sen päättyessä

Vuokralainen ei vastaa niistä asunnon virheistä ja asunnon kulumisesta, jotka olivat asunnossa sitä vuokratessa. Vuokralainen ei ole korvausvelvollinen sellaisista virheistä, jotka luokitellaan normaaliksi kulumiseksi. On erittäin tärkeää, että asuntoon tehdään vuokrasuhteen alussa alkutarkastus ja sen päättyessä lopputarkastus. Näin on todettavissa selkeästi asumisen aikana tapahtuneet muutokset ja niihin liittyvä mahdollinen korvausvelvollisuus. Vuokrasopimukseen liitetty molempien osapuolien allekirjoittama alkutarkastus on selkeä varsinkin, jos mukana on kuvia.

Asianajaja Marina Furuhjelm

Facebook
Twitter
LinkedIn