Taloyhtiön hallituksesta eroaminen, miten se tapahtuu?

Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen toimikausi päättyy, kun uudet hallituksen jäsenet on valittu yhtiökokouksessa, ellei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty toisin. Hallituksen jäsen voi kuitenkin erota tehtävästään milloin tahansa ennen toimikautensa päättymistä. Mitä kaikkea erossa tulee huomioida?

Taloyhtiön hallitus on keskeinen toimija asunto-osakeyhtiön päätöksenteossa ja hallinnassa. Hallituksen jäsenillä on merkittävä rooli yhtiön toiminnan suunnittelussa ja valvonnassa. Tilanteet kuitenkin elämässä muuttuvat ja joskus jäsen saattaa kohdata tarpeen erota tehtävästään kesken toimikautensa. Tuolloin hallituksen jäsenen ei tarvitse esittää perusteita eroamiselleen. Hallituksesta eroaminen on siis sallittua ja joskus jopa suositeltavaa, jos jäsen kokee, ettei pysty enää täyttämään velvollisuuksiaan asianmukaisesti.

Eroamisprosessi on suoraviivainen. Hallituksen jäsenen tulee ilmoittaa eroamisestaan hallitukselle. Eroamisilmoituksen voi toimittaa myös kaupparekisteriin. Mikäli hallituksen jäsenen on valinnut muu taho kuin yhtiökokous, eroamisesta on ilmoitettava myös valitsijalle.

Hallituksesta eroaminen kannattaa ilmoittaa kirjallisesti

On kuitenkin syytä huomata, että hallituksesta eroaminen tulee voimaan aikaisintaan vasta silloin, kun ilmoitus on tullut yhtiön hallitukselle tiedoksi. Toisaalta eroava jäsen voi määritellä myöhemmän ajankohdan, jolloin hallituksesta eroaminen tulee voimaan. Hallituksen jäsenen eroilmoitukselle ei ole asetettu erityisiä muotovaatimuksia, joten eroamisesta voi ilmoittaa myös suullisesti. On silti suositeltavaa ilmoittaa erosta todisteellisesti ja kirjallisesti.

Taloyhtiön hallituksessa on oltava kolmesta viiteen varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Mikäli yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen voi kuulua alle kolme jäsentä, on hallituksessa oltava ainakin yksi varajäsen, joka astuu eroavan jäsenen tilalle. Lisäksi yhtiöllä on aina oltava päätösvaltainen hallitus. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hallituksen kokouksissa paikalla on aina oltava yli puolet jäsenistä, jollei yhtiöjärjestyksessä edellytetä tätä suurempaa määrää. 

Hallituksen täydentäminen?

Jos yhtiön hallitus pysyy päätösvaltaisena hallituksen jäsenen eroamisesta huolimatta, joko jäljellä olevien jäsenten tai varajäsenen avulla, ei ylimääräistä yhtiökokousta tarvitse järjestää hallituksen täydentämiseksi. Uusien hallituksen jäsenten valinta voidaan tällöin jättää seuraavaan yhtiökokoukseen. 

Mutta jos yhtiöllä ei ole hallituksen jäsenen eroamisen jälkeen päätösvaltaista hallitusta, hallituksen on kutsuttava yhtiökokous koolle täyttääkseen hallituksen avoimet paikat. Jos eroava hallituksen jäsen puolestaan uskoo, että yhtiössä ei ole hänen lähtönsä jälkeen muita hallituksen jäseniä jäljellä, hän on itse vastuussa yhtiökokouksen koolle kutsumisesta uuden kokoonpanon valitsemiseksi.

Kuva: Shutterstock

Lue lisää: Taloyhtiön hallitus: valmistaudu yhtiökokoukseen hyvissä ajoin

Facebook
Twitter
LinkedIn