Taloyhtiön ikivanhat järjestyssäännöt kaipaavat päivitystä, miten asiassa kannattaa edetä? 

Mikäli taloyhtiöiden järjestyssääntöjä ei ole päivitetty moneen vuoteen, on työhön ryhtymistä syytä harkita. Erityisesti vanhempien taloyhtiöiden järjestyssäännöt eivät välttämättä enää edes vastaa nykyajan tarpeisiin.

Järjestyssäännöt ovat ikään kuin käytösohjeita, joista sovitaan taloyhtiössä yhteisesti. Järjestyssäännöissä voidaan sopia esimerkiksi yhtiön tavoista ja käytänteistä sekä yhteisten tilojen käytöstä. Niiden tarkoituksena on turvata ja edistää asukkaiden asumisviihtyvyyttä ja asumisrauhaa sekä ylläpitää sopua asukkaiden keskuudessa. 

Järjestyssäännöt velvoittavat kaikkia asukkaita

Järjestyssäännöt on syytä laatia siten, että ne ovat linjassa voimassa olevan asunto-osakeyhtiölain kanssa. On tärkeää kiinnittää huomiota siihen, etteivät ne rajoita normaalia elämää tai ole muutoinkaan kohtuuttomia. Esimerkiksi yöaikaista suihkussa käymistä tai lasten päiväsaikaista äänekästä leikkimistä ei voi kieltää. Liian yksityiskohtaiset säännöt ovat harvemmin kenenkään etu.

Vaikka järjestyssäännöillä ei ole samanlaista juridista asemaa kuin lailla ja yhtiöjärjestyksen määräyksillä, ne eivät ole pelkkää sanahelinää. Jokaisen talon asukkaan tulisi noudattaa näitä yhteisesti sovittuja sääntöjä ja tapoja, jotta taloyhtiön jokaisen asukkaan viihtyvyys ja turvallisuus sekä asukkaiden yhteiselo sujuisi sulavasti. Jos järjestyssääntöjä ei noudateta, isännöitsijä tai hallitus voi antaa sääntöjen rikkojalle huomautuksen. Toistuva järjestyssääntöjen rikkominen voi johtaa jopa huoneiston hallintaanottoon, mikäli rikkomuksella on vähäistä suurempi merkitys. Arviointi on aina tapauskohtaista, ja tulkinnanvaraisessa tilanteessa on syytä kääntyä ensin asiantuntijan puoleen.

Järjestyssääntöjen muuttaminen ja päivittäminen – mitä kannattaa ottaa huomioon?

Järjestyssäännöistä kannattaa päättää yhtiökokouksessa. Myös vuokraoikeuden tai muun käyttöoikeuden perusteella talossa asuvilla on oikeus osallistua järjestyssäännöistä päättävään yhtiökokoukseen. Asukkaat voivat käyttää kokouksessa puhevaltaa, muttei äänivaltaa. 

Järjestyssäännöistä päättäminen yhtiökokouksessa on suositeltavaa luonnollisesti siksi, että kyseessä on korostetulla tavalla yhteisestä toiminnasta riippuvainen asia. Järjestyssääntöjä muutettaessa tärkeintä on pyrkiä mahdollisimman laajan yhteisymmärryksen saavuttamiseen, jotta sääntöjen sisällöstä ei aiheudu erimielisyyksiä ja yhteiselämä sujuisi mutkitta.

Järjestyssäännöissä onnistuminen edellyttää taloyhtiön luonteen huomioimista, avointa keskustelua ja erilaisten mielipiteiden kuuntelemista. 

Järjestyssääntöjä muutettaessa on huomioitava yllä mainitulla tavalla sääntöjen lain- ja yhtiöjärjestyksenmukaisuus. Jotta säännöt vastaisivat mahdollisimman hyvin yhtiön tarpeisiin, on syytä ottaa huomioon se, millainen taloyhtiö on kyseessä ja minkälaisia asukkaita taloyhtiössä pääsääntöisesti asustaa. Toisissa taloyhtiössä asukkaina on esimerkiksi pääasiassa lapsiperheitä, kun taas toisissa nuorempaa, lapsetonta väkeä. Järjestyssäännöissä onnistuminen edellyttää taloyhtiön luonteen huomioimista, avointa keskustelua ja erilaisten mielipiteiden kuuntelemista. 

Edellä mainitun lisäksi toimivat järjestyssäännöt edellyttävät sitä, että ne ovat helposti saatavilla kaikille talon asukkaille ja talossa tilapäisesti vieraileville – niin senioreille kuin junioreillekin. Säännöt tulisi muotoilla mahdollisimman ymmärrettävästi ja yksinkertaisesti, ja ne kannattaa kiinnittää esimerkiksi taloyhtiön ilmoitustaululle. Halutessaan järjestyssäännöt voi laatia visuaalisesti katseen kiinnittävällä tavalla.

Anna Pasanen,
lakimies, OTM

Facebook
Twitter
LinkedIn