Taloyhtiön pyörävaraston siivous vaatii aikaa ja tarkkuutta

Kevät on oivallista aikaa suorittaa taloyhtiön pyörävaraston siivous. Tässä artikkelissa käymme läpi tärkeimmät asiat, jotka taloyhtiön hallituksen tulee tietää tiedottamisesta, pyörien merkitsemisestä ja hylättyjen pyörien hävittämisestä.

Taloyhtiön pyörävaraston siivous kannattaa toteuttaa yhden tai kahden vuoden välein. Roinaa kertyy tiloihin yllättävän nopeasti vieden tilaa tarpeellisilta tavaroilta. Jos tavoitteena on saada pyörävarasto kuntoon ennen kesää, asiaa kannattaa ryhtyä edistämään pikimmiten. On tärkeää, että asukkaat saavat tarpeeksi aikaa säilytettävän omaisuutensa merkkaamiseen. Pyörävaraston kevätsiivouksesta päättää taloyhtiön hallitus. Se vastaa myös siitä, että siivous toteutetaan asianmukaisesti ja ajallaan.

Hallitukset taloyhtiöissä voivat toimia eri tavoin päätöksenteossa. Jotkut hallitukset ovat hyvin muodollisia ja tekevät tarkempia kirjauksia, kun taas toiset ovat toiminnassaan rennompia ja suurpiirteisempiä. Tärkeintä siivouksen suhteen kuitenkin on, että hallitus käsittelee hylättyjen pyörien siivousta koskevan keskustelun, ja tekee siitä kirjallisen päätöksen jollakin tavalla.

Kaksi tapaa merkitä pyörät

Viestintä asukkaiden suuntaan on olennaista, kun tiloja aletaan tyhjentämään. Asukkaiden tulee tietää ainakin kuukausi etukäteen, milloin pyörävarasto siivotaan ja millaisia toimia heiltä odotetaan. Asiasta viestitään esimerkiksi taloyhtiön ilmoitustaululla, sähköpostilla tai tekstiviestitse.

Ennen siivousta pyörät ja muut tavarat merkitään, jotta ne pysyvät tallessa tilojen putsauksen ajan. Tähän on kaksi hyvää keinoa: Kaikki pyörät merkitään hallituksen tai huoltoyhtiön toimesta, jolloin asukkaiden tehtäväksi jää lappujen poistaminen omista säilytettävistä pyöristään. Vaihtoehtoisesti asukkaat voivat itse käydä merkitsemässä omaisuutensa lapulla. Näistä ensimmäiseen toimintatapaan liittyy selkeitä etuja. Esimerkiksi asukas voi poistaa merkintälapun ensimmäisellä kerralla pyörää käytettäessä eikä lapun katoamisesta tarvitse myöhemmin huolehtia. Näin voidaan varmistaa myös se, että asiasta tietämättömien vieraiden pyöriin ei kosketa, jos he sattuvat olemaan kiinteistöllä siivouspäivänä.

Ehjät pyörät välivarastoon

Hävitettäväksi merkittyjä pyöriä ei pidä kuljettaa suoraan kaatopaikalle, vaan niille tulee järjestää välivarastointi kiinteistön alueelta ainakin muutaman kuukauden ajaksi. Jos väliaikainen säilytyspaikka löytyy pihalta, taloyhtiön tulee huolehtia siitä, että välineet eivät päädy varkaiden käsiin. Lisäksi tässä vaiheessa asukkaille tiedotetaan välivarastoon viedyistä pyöristä, jotta omistajat ehtivät tunnistaa pyöränsä ja merkitä ne oikein.

Taloyhtiön hallituksen on suositeltavaa laatia luettelo valokuvineen kaikista niistä pyöristä, joita kukaan ei merkintöjen perusteella enää kaipaa. Tämän jälkeen se tekee päätöksen käyttökelvottomien välineiden viemisestä kaatopaikalle. Vielä kelvollisessa kunnossa olevia hylättyjä pyöriä ei saa hävittää vaan ne tulee luovuttaa poliisille. Tämä tapahtuu vasta muutaman kuukauden kuluttua siitä, kun asukkaita on informoitu välivarastosta.

Kun siivousprosessi viedään läpi oikeaoppisesti, hallitus harvoin joutuu vastaamaa asukkaiden kysymyksiin kaatopaikalle tai poliisin haltuun joutuneista pyöristä. Lopputuloksena on siisti ja väljä pyörävarasto, jossa kaikilla on tilaa liikuntavälineidensä säilytykseen.

Yleisesti kysyttyä:

Mitä tehdä, jos poliisi ei suostu ottamaan pyöriä vastaan taloyhtiöistä?

Poliisi ei aina ota vastaan kaikkia pyörävarastoista siivottuja, hylättyjä polkupyöriä. Tällaisessa tilanteessa kieltäytyminen kannattaa pyytää kirjallisena. Arvokkaat pyörät, joiden voidaan epäillä olevan omistajaltaan kadoksissa tai varastettuja, tulee viedä poliisille. Näiden pyörien kohdalla omistajan selvittäminen kuuluu poliisille. Jos poliisi ei suostu ottamaan tällaisia pyöriä vastaan, kannattaa arvokkaat pyörät säilyttää seuraavaan siivouskertaan asti. Käyttökelpoiset peruspyörät, joita kukaan ei ole kaipaa siivoustiedotteen lähettämisen jälkeenkään, ja joiden voidaan olettaa olevan hylättyjä, voidaan myydä tai lahjoittaa esimerkiksi kierrätyskeskuksiin.

Miten toimitaan, jos joku tulee myöhemmin vaatimaan taloyhtiöltä korvauksia hävitetystä pyörästä?

Jos pyörävaraston siivouksessa ja pyörien hävittämisessä on toimittu huolellisesti ja eri vaiheet on dokumentoitu asianmukaisesti, pystyy taloyhtiön hallitus tarvittaessa näyttämään toteen toimintansa huolellisuuden. Huolelliseen toimintaan kuuluu se, että hallitus tiedottaa asianmukaisesti siivouksesta ja pyörien hävittämisen riskistä sekä hoitaa hylättyjen pyörien välivarastoinnin suositusten mukaisesti. Mikäli pyörä on hävitetty omistajan passiivisuuden vuoksi, on epätodennäköistä, että omistajalla olisi perusteita saada vahingonkorvausta taloyhtiöltä.   

Kysymyksiin vastasi lakimies Saara Mantere

Facebook
Twitter
LinkedIn