Kysy taloyhtiöstä: Voiko taloyhtiön yhtiökokouksen päätöstä moittia? 

Osakas voi moittia yhtiökokouksen päätöstä, jos asian käsittelyssä ei ole noudatettu lain tai yhtiöjärjestyksen säännöksiä ja määräyksiä, ja virhe on voinut vaikuttaa päätökseen tai osakkaan oikeuksiin.

Taloyhtiön yhtiökokouksen päätöksen moittiminen tapahtuu siten, että moitekanne taloyhtiötä vastaan nostetaan kolmen kuukauden kuluessa yhtiökokouksen pitopäivästä. Määräajan viimeinen päivä haasteen jättämiseksi käräjäoikeuteen on sama kalenteripäivä kolmen kuukauden päästä. Mikäli kyseessä ei ole arkipäivä, kanne voidaan nostaa seuraavana arkipäivänä. Jos moitekannetta ei tehdä tässä ajassa, yhtiökokouksen päätös jää päteväksi. On kuitenkin mahdollista, että virhe on niin merkityksellinen, ettei päätös pätevöidy edes määräajan jälkeen vaan pysyy mitättömänä. 

Jos yhtiökokouksen päätös vaikuttaa virheelliseltä, hallituksen tulee harkita tarkasti kantaansa asiaan. Mikäli hallitus tietää osakkaan harkitsevan moitekanteen nostamista, eikä kyseessä ole selkeä tai uudella kokouksella korjattavissa oleva päätöksentekomenettelyn virhe, hallituksen kannattaa lykätä päätöksen täytäntöönpanoa moiteajan loppuun saakka. Silloin, kun hallitus perustellusti katsoo osakkaan väitteen olevan perusteeton, sillä on oikeus panna päätös täytäntöön.

Virhe ei aina johda päätöksen pätemättömyyteen

Yhtiökokouksen päätöksen voi kyseenalaistaa, jos siinä on tapahtunut menettelytapavirhe tai se loukkaa osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

Esimerkkejä yhtiökokouksessa ilmenneestä menettelytapavirheestä ovat äänioikeusrajoituksen noudattamatta jättäminen, esteellisen osakkaan osallistuminen äänestykseen tai vastoin yhtiökokouksen määräenemmistövaatimusta tehty päätös. 

Kaikki menettelytapavirheet eivät aina johda päätöksen pätemättömyyteen. Virhe voi olla sellainen, ettei se tosiasiassa ole vaikuttanut päätöksen sisältöön. Mikäli virhe on tapahtunut, tulee yhtiön kanteen voittaakseen osoittaa sen olevan merkityksetön. Virheen merkityksellisyyttä arvioitaessa huomioidaan sekä virheen mahdollinen vaikutus yhtiökokouksen päätöksen lopputulokseen että osakkaan oikeuteen muutoin. 

Suostumukset kannattaa kerätä kirjallisesti

Osakkaan oikeus moittia yhtiökokouksen päätöstä ei edellytä hänen osallistumistaan kokoukseen, kunhan hänen omistusoikeutensa on merkitty osakeluetteloon. Osakkeiden myynti kuitenkin poistaa moiteoikeuden. Osakas voi myös luopua moiteoikeutensa käytöstä. Käytännössä tärkeintä on, että osakas, joka on yhtiökokouksessa tai sen jälkeen suostunut päätökseen, ei voi jälkeenpäin muuttaa mieltään ja siten saada päätöstä pätemättömäksi. Tämän takia suostumukset kannattaakin aina kerätä kirjallisesti. Huomionarvoista on myös se, että osakas säilyttää moiteoikeutensa vain, jos hän on äänestänyt yhtiökokouksen päätöstä vastaan tai jos pöytäkirjaan on kirjattu hänen eriävä mielipiteensä päätöksestä. 

Moitekanteen voi nostaa joko osakas yksin tai yhdessä useamman osakkaan kanssa. Mikäli osakkeet ovat yhteisomistuksessa, on kaikilla omistajilla oikeus ajaa yhteistä moitekannetta. Samoin yksittäisellä yhteisomistajalla on oikeus ajaa moitekannetta, kunhan muut yhteisomistajat hyväksyvät sen. 

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn