Toimi näin, jos naapuritalon puiden oksat aiheuttavat harmia

Naapuripihan puolelta lentelevät lehdet ja putoavat oksat aiheuttavat yllättävän usein päänvaivaa taloyhtiöissä syksyisin. Voiko toisen taloyhtiön puiden oksia katkoa ilman lupaa? 

Laki eräistä naapurussuhteista (8 §) sanoo näin: ”Se, jolle oman tahi nautintaoikeudella hallitsemansa maan käyttämisessä johtuu haittaa naapurin alueelta tunkeutuvista juurista, olkoon oikeutettu ottamaan ne pois. Sama olkoon laki sieltä ulottuviin oksiin nähden, ellei omistaja kohtuullisessa ajassa siihen kehoituksen saatuaan niitä poista.”

Asiantuntijan mukaan säännös jättää kuitenkin melko paljon tulkinnanvaraa.

– Ensinnäkin on huomattava, että siinä puhutaan haitasta eikä esimerkiksi huomattavasta haitasta. Näin ollen haitan täyttymiseen edellytetään riittävää eli tavanomaista haittaa. Toisaalta kyseessä pitää olla konkreettinen sekä objektiivisesti osoitettavissa oleva haitta. Pelkästään se, että puu pudottaa lehtiä naapurin puolelle, ei ole varsinaista haittaa, Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Petteri Kuhanen täsmentää.

Haitan arviointi aina tilannekohtaista — ja siksi vaikeaa

Kuhanen sanoo, että haitta voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun putoavat lehdet tukkivat naapurin viemärijärjestelmän. Joissain tapauksissa haitan kriteerit voi täyttää autot likaava mesikaste. Kriteerejä on kuitenkin mahdotonta määritellä ennalta tarkasti. Niiden arviointi on aina tilannekohtaista, ja sitä tehdään tapauskohtaisesti huomioiden kaikki tilanteeseen vaikuttavat seikat.
– Koska haitan arviointi on kuin veteen piirretty viiva, kannattaa aina ensiksi yrittää sopia asiasta naapurin kanssa, Kuhanen ohjeistaa.

Lupa toimia, jos tilanne ei muutu kehotuksesta huolimatta

Lain mukaan naapurin puolelta tulevia oksia ei saa katkaista ilman, että asiasta on ensin annettu kehotus naapurille. Haitasta kärsivän asukkaan kannattaa ilmoittaa oksista oman taloyhtiön hallitukselle tai isännöintiyritykselle, joka puolestaan pyytää naapuriyhtiön hallitusta aloittamaan toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Mikäli naapuriyhtiö ei kohtuullisen ajan jälkeen poista haittaa eli katkaise esimerkiksi naapurin puolelle tulevia oksia, voi haittaa kärsivä taloyhtiö suorittaa oksien katkomisen omatoimisesti. Poikkeuksena on salaojajärjestelmään tunkeutuvat juuret, jotka voi lain mukaan poistattaa ilman naapuriyhtiön hallituksen lupaa.

(artikkeli kirjoitettu 29.8.2017)

Kuva: Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn