2017Puheissa nyt -blogiPuheissa nyt -blogi 2017

Toimi näin, jos naapuritalon puiden oksat aiheuttavat harmia

Syksy tekee tuloaan. Naapurin puolelle putoavat oksat ja lehtikasat saattavat aiheuttaa ärsytystä ja jopa lisäkustannuksia toiselle yhtiölle. Kuinka kiista ratkaistaan ja milloin toisella yhtiöllä on oikeus omatoimisesti ryhtyä katkomaan naapurin puolella kasvavan puun oksat?
Tapaukseen soveltuu laki eräistä naapurussuhteista, jonka 8 §:n mukaan: ”Se, jolle oman tahi nautintaoikeudella hallitsemansa maan käyttämisessä johtuu haittaa naapurin alueelta tunkeutuvista juurista, olkoon oikeutettu ottamaan ne pois. Sama olkoon laki sieltä ulottuviin oksiin nähden, ellei omistaja kohtuullisessa ajassa siihen kehoituksen saatuaan niitä poista.”Säännös jättää kuitenkin paljon tulkinnanvaraa. Ensinnäkin on huomattava, että siinä puhutaan haitasta eikä esimerkiksi huomattavasta haitasta. Näin haitan täyttymiseen ei edellytetä merkittävää haittaa vaan riittävää on niin sanottu tavanomainen haitta. Toisaalta kyseessä pitää olla konkreettinen sekä objektiivisesti osoitettavissa oleva haitta. Pelkästään se, että puu pudottaa lehtiä naapurin puolelle, ei ole varsinaista haittaa.

Haitan arviointi aina tilannekohtaista – ja usein vaikeaa

Haitta voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun putoavat lehdet tukkivat naapurin viemärijärjestelmän. Joissain tapauksissa haitan kriteerit voi täyttää autot likaava mesikaste. Haitan kriteerejä on kuitenkin mahdotonta tarkasti määritellä ennalta. Niiden arviointi on tilannekohtaista ja sitä tehdään aina tapauskohtaisesti huomioiden kaikki tilanteeseen vaikuttavat seikat. Koska haitan arviointi on kuin veteen piirretty viiva, kannattaa aina ensiksi yrittää sopia asiasta naapurin kanssa.

Lain mukaan naapurin puolelta tulevia oksia ei saa katkaista ilman, että asiasta on ensin annettu kehotus naapurille. Haitasta kärsivän asukkaan kannattaa ilmoittaa oksista oman taloyhtiön hallitukselle tai isännöintiyritykselle, joka puolestaan pyytää naapuriyhtiön hallitusta aloittamaan toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Mikäli naapuriyhtiö ei kohtuullisen ajan jälkeen poista haittaa eli katkaise esimerkiksi naapurin puolelle tulevia oksia, voi haittaa kärsivä taloyhtiö suorittaa oksien katkomisen omatoimisesti.

Poikkeuksena on salaojajärjestelmään tunkeutuvat juuret, jotka voi lain mukaan poistattaa ilman naapuriyhtiön hallituksen lupaa.

Petteri Kuhanen
Asianajaja, varatuomari, OTL