Toimitiloista asunnoiksi

Toimitilojen muuttaminen asunnoiksi on koko Helsinkiä ja erityisesti kantakaupunkia koskeva trendi. Käyttötarkoitusmuutokset ovat osa kaupunkirakenteen kehitystä, mutta on tärkeää säilyttää toimitiloja myös kantakaupungissa. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunta suunnitteleekin käyttötarkoitusmuutosten mahdollista rajoittamista kantakaupungissa.

Kantakaupunkialue on toiminnallisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti merkittävä kokonaisuus ja Helsingin merkittävin työpaikka-alue. Runsaat käyttötarkoitusmuutokset aiheuttavat liiketoiminnan ja asumisen sekoittuneisuuden vähenemistä ja voivat paikallisesti vähentää esimerkiksi kaupallisten palvelujen määrää ja kirjoa. Uudet periaatteet käyttötarkoitusmuutoksille käytännössä rajoittaisivat mahdollisuutta lisätä asuntoja kantakaupunkiin.

Rajoituksen tarkoituksena olisi ohjata käyttötarkoitusmuutoksia hallitusti huomioiden mm. kaupunkirakenteen toimivuus. Tavoitteena on turvata sekoittuneen kaupunkirakenteen hyödyt, joustavuus ja säilyttää toimitiloja hyvin saavutettavilla paikoilla.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 13.12.2016 kuitenkin palauttaa asian uuteen valmisteluun tarkempia lisäselvityksiä varten. Asia tuodaan lautakunnan uuteen käsittelyyn viimeistään maaliskuussa 2017.

Facebook
Twitter
LinkedIn