2017Puheissa nyt -blogiPuheissa nyt -blogi 2017

Trampoliini taloyhtiöön? Harkitse tarkasti, kannattaako

äänileikkuri
Loppukesän lämpö houkuttelee niin lapset kuin aikuisetkin vielä nauttimaan ulkoilmasta. Trampoliinilla hyppiminen on hauskaa liikuntaa ja väline löytyykin yhä useamman taloyhtiön pihalta. Sen hankintaa taloyhtiöön kannattaa kuitenkin harkita tarkoin. Trampoliinin suosio näkyy päivystysklinikoilla ja taloyhtiö vastaa kiinteistönomistajana pihalla olevista leikkivälineistä.
Taloyhtiön vastuulla on trampoliinin kunnossapito. Kunnossapitovelvollisuus edellyttää välineen aktiivista huoltamista ja käytön valvomista. Mikäli puutteita turvallisuudessa ilmenee, taloyhtiön on huolehdittava trampoliinin korjauksesta. Kunnossapitoon kuuluu myös esimerkiksi laitteen kunnon tarkkailu valmistajan ohjeiden mukaisesti. Huoltotöiden aikana trampoliinin käyttö on kiellettävä. Kunnossapidosta kannattaa sopia esimerkiksi huoltoyhtiön kanssa.

Muista turvallisuusasiat, ne ovat taloyhtiön vastuulla

Trampoliini on asennettava turvallisuusohjeiden mukaisesti ja välineen pitää olla ehjä. Myös ohjeiden noudattaminen käytön aikana on tärkeää. Usein ohjeissa on määritelty painoraja, hyppijöiden enimmäismäärä sekä vaatimus turvaverkon käytöstä. Taloyhtiön kannattaa ohjeistaa vanhempia valvomaan trampoliinilla leikkiviä lapsia. ”Käyttö omalla vastuulla” -kyltit eivät poista yhtiön vastuuta.

Osakas voi myös itse hankkia trampoliinin taloyhtiön pihalle. Siihen tarvitaan taloyhtiön lupa, kun piha-alue on taloyhtiön hallinnassa. Hallitus päättää luvan antamisesta tai kieltämisestä tai asiasta voidaan päättää yhtiökokouksessa. Päätöksenteossa on muistettava osakkaiden yhdenvertainen kohtelu. Osapuolten kannattaa sopia tarkkaan trampoliinin kunnossapidosta ja sovitut säännöt pitää ilmoittaa myös muille osakkaille.

Vaikka trampoliini hankitaan yhtiön pihalle vain asukkaiden iloksi, myös ulkopuoliset henkilöt saattavat käyttää sitä. On tärkeää muistaa, että asunto-osakeyhtiö on korvausvelvollinen samojen sääntöjen mukaan silloinkin, kun välinettä käyttää ulkopuolinen luvatta, vaikkapa naapuritalon lapsi.

Entä lupa-asiat tai mahdolliset loukkaantumiset?

Lupia ei tarvita, jos osakas hankkii trampoliinin hallinnassaan olevalle pihalle, esimerkiksi rivitalossa. Pihan ollessa yhtiöjärjestyksen mukaan osakkaan hallinnassa, osakas vastaa trampoliinin käytöstä ja kunnossapidosta.

Kuka sitten vastaa mahdollisista loukkaantumisista, jotka aiheutuvat trampoliinin käytöstä? Lähtökohtana vahingonkorvausvastuun määräytymisessä on se, että kukin vastaa itseään kohdanneesta onnettomuudesta. Suurin osa loukkaantumisista johtuu myös trampoliinin virheellisestä käytöstä: useampi hyppii yhtä aikaa tai hypyt ovat liian vaarallisia. Taloyhtiö voi kuitenkin joutua vastuuseen mahdollisesta tapaturmasta, mikäli vahinko on johtunut taloyhtiön huolimattomasta menettelystä tai kunnossapidon laiminlyönnistä.

Vaikka vakuutukset usein korvaavat trampoliinitapaturmat, kannattaa taloyhtiön aina harkita trampoliinin hankkimista. Käytännön haaste taloyhtiölle on käytön valvonta ja siitä sopiminen. Käytön valvonta, asukkaiden ohjeistaminen ja näiden vaikutus esimerkiksi vahinkotilanteessa, punnitaan riitatilanteessa viime kädessä käräjillä. Tämä saattaa kuitenkin rajoittaa halua asentaa trampoliinia, mutta ei estä sitä.

 

Marina Furuhjelm
Asianajaja