AJANKOHTAISTAVuokraustoiminta

Vuokrasuhde päättyi, asunto huonossa kunnossa: kuka korvaa vauriot?

Vuokra-aikana huoneistolle tuottamuksellisesti tai jopa tahallisesti aiheutetut vauriot voidaan korjata vuokralaisen kustannuksella. Sujuvimmin asia hoituu toteamalla vikakohdat yhdessä ja sopimalla jatkotoimenpiteistä.

Aina yhteisymmärrystä ei kuitenkaan löydy. Silloin ratkaisevaan asemaan nousee vuokranantajan kyky esittää näyttöä vaurioitumisen ajankohdasta. Vuokranantajan kannalta on oleellista varmistaa, että huoneiston kunnossa ei ole tapahtunut merkittävää heikentymistä vuokrasuhteen aikana. Jos huoneisto on kunnossa ja vuokrat maksettu, vuokranantajan tulee palauttaa vuokralaiselle tämän suorittama vakuus viipymättä.

Tavanomaista kulumista?

Jos huoneiston pinnoitteissa, kiinteissä kalusteissa tai muissa vuokrahuoneistoon kuuluneissa varusteissa havaitaan kulumaa tai vaurioita, tulee arvioitavaksi ovatko jäljet niin sanottua tavanomaista kulumista vai ovatko ne aiheutuneet vuokralaisen tai tämän luvalla huoneistossa oleskelleiden tuottamuksesta.

Tavanomaiseksi kulumiseksi on katsottu muun muassa pienet naarmut ja kolhut kalusteissa, tavanomaisesta sisustuksesta aiheutuneet taulujen ja kalusteiden kiinnitysreiät seinissä ja haalistumajäljet tapetissa sekä sänkyjen tai muiden huonekalujen aiheuttamat painaumat tai värjäymät lattiamateriaalissa. Normaalista huoneiston käyttämisestä aiheutunutta kulumista ei voi huolellisestikaan toimien täysin estää. Vuokralaiselta ei voi pidättää vakuutta normaalin kulumisen jälkien korjaamiseen, ellei asiasta ole toisin sovittu.

Muut vauriot ja näyttötaakan jakautuminen

Vuokranantajalla on näyttötaakka siitä, että vuokralaisen aiheuttamiksi väitetyt vauriot ovat syntyneet juuri kyseisen vuokralaisen aikana. Jos vuokranantaja väittää, että huoneiston parketti on turmeltunut vuokralaisen huolimattomuuden seurauksena, vuokranantajan tulee osoittaa, että parketti on ollut vahingoittumaton silloin, kun huoneiston hallinta on siirtynyt vuokralaiselle. Sillä, kuka huoneistoa on tosiasiallisesti vaurioittanut, ei ole merkitystä. Lain mukaan vuokralainen vastaa vuokranantajalle myös vieraidensa aiheuttamista vahingoista.

Näyttönä toimii tyypillisimmin vuokrauksen alussa tehty huoneiston alkutarkastus, jossa huoneiston kuntoa on voitu dokumentoida joko kirjallisesti lomakkeen muodossa, valokuvin tai videokuvaamalla. Alkutarkastuksessa kannattaa selvästi merkitä uudet tai uudenveroiset huoneiston osat sekä kuvata mahdollisimman tarkoin pintojen ja kalusteiden kunto. Hyvin yleisluontoisesta tarkastusdokumentista ei yleensä jää riittävää todistetta, kun pitää selvittää jonkin tietyn huoneiston osan kuntoa hallinnanluovutushetkellä

Mikäli vuokranantaja pystyy osoittamaan huoneiston kunnon heikentyneen tavanomaista kulumista enemmän, on vuokralainen vastuussa vahingoista, ellei tämä pysty osoittamaan vaurioitumisen johtuneen jostain muusta kuin omasta tuottamuksestaan. Käytännössä vuokralainen on voinut – osin menestyksellä – vedota esimerkiksi siihen, että vaurioituminen on aiheutunut vuokranantajan valitsemasta heikkolaatuisesta materiaalista, joka ei kestä normaalia käyttöä.

Vuokralaisen korvattavina on pidetty muun muassa lasten piirroksia seinäpinnoilla, koirien aiheuttamia vaurioita, kovalla iskulla syntyneitä jälkiä, laitteiden väärästä käytöstä aiheutuneita rikkoutumisia

tai pinnoitteiden pilaamista väärällä käsittelyllä (esimerkiksi parketin pesu liiallisella vesimäärällä). Myös kokonaan laiminlyöty tai selvästi puutteellisesti tehty loppusiivous mahdollistavat vakuuden käyttämisen siivouksen tilaamiseen.

Vakuuden käyttäminen

Jos lopputarkastuksessa on havaittu vuokralaisen vastuulle kuuluva vika, jonka osalta vuokranantaja pidättää vakuutta, on vuokralaiselle annettava viipymättä tieto vakuuden pidättämisestä ja sen syystä. Vuokralaisen ylimenevää summaa voidaan vaatia vuokralaiselta viime kädessä oikeusteitse. Vian korjauttamisen jälkeen vuokralaiselle tulee toimittaa selvitys vakuuden käyttämisestä ja palauttaa mahdollisesti käyttämättä jäänyt osuus vakuudesta. Vakuus on vuokralaisen omaisuutta eikä vuokranantajalla ole oikeutta pitää sitä hallussaan tarpeettomasti.

Käytännössä riitatilanteita on aiheutunut siitä, että vuokranantaja vaihdattaa esimerkiksi vuokralaisen koiran naarmuttaman lattiapinnoitteen vuokralaisen kustannuksella, vaikka pinnoite olisi ollut muutoinkin jo käyttöikänsä loppupuolella. Tarkoitus ei ole, että vuokranantaja hyötyy vuokralaisen kustannuksella – siksi vuokralaiselta pidätettävästä vakuuden määrästä tulee vähentää vuokranantajan hyödykseen saama tasonparannus.

Lue lisää:

Miten vuokravakuus asetetaan, mikä on takaajan vastuu?