Uskaltaako nyt ostaa asuntoa? 

Asunnon ostoa ei tarvitse lykätä, kunhan huomioi korkoriskin, asunnon omistamisen nousevat kulut ja vuokratontin kustannukset. Selvitä myös taloyhtiön osakasjakauma ja vältä joutuminen kahden asunnon loukkuun.

Asunnonostajia on jo vuosia varoiteltu lainanhoitokuluihin kätkeytyvästä piilovelasta. Houkutteleva myyntihinta voi johtaa ongelmiin, kun lyhennysvapaat päättyvät ja vastikkeet tulevat maksuun. Nykytilanteessa tämän korkoriskin voinee jo todeta toteutuneen monien kohdalla. Tässä maailman tilanteessa asunnon ostajan onkin syytä punnita tarkkaa omaa maksukykyään ennen kuin lähtee haarukoimaan ostettavaksi soveltuvia kohteita. Samat laskelmat tulisi toki tehdä ajasta riippumatta, mutta juuri nyt asian merkitys on korostunutta.

Tutustu tarkasti taloyhtiön talouteen

Suosittelen kiinnittämään huomion myös siihen, millaisia kuluja asunnon omistamisesta syntyy kauppahinnan maksamisen jälkeen. Kotitalouksien kulut ovat lisääntyneet viimeisen vuoden aikana merkittävästi ja oletettavasti epävarmuudet taloudellisessa toimintaympäristössä jatkuvat. 

Jos siis haluaa pelata varman päälle, asunto kannattaa hankkia sellaisesta taloyhtiöstä, jossa tarvittavia korjauksia on suoritettu ennakoivasti. Mikäli korjaukset ovat laajasti suorittamatta, eikä niihin ole taloudellisesti varauduttu, rahoitus joudutaan hakemaan pankilta tai keräämään osakkailta. Molemmissa tapauksissa lopullinen kulu tulee näkymään ennen pitkää taloyhtiön osakkeenomistajien kukkarossa. 

Kiinnitä huomiota osakasjakaumaan

Jos asunnon kauppahinta on sopiva, asunnon ostaja voi turvata oman taloudellisen asemansa varautumalla nousevista vastikkeista aiheutuviin menoihin. Painetta hoitovastikkeen kasvattamiselle tulee jo pelkästään kustannusten nousun kautta. 

Mahdollisen korjausvelan lisäksi on tärkeää tarkastella taloyhtiön osakasjakaumaa: onko se hyvin hajautunut vai keskittyykö omistus harvojen käsiin. Yhden osakkaan maksuhäiriöt eivät todennäköisesti vaikuta lainan takaisinmaksuun. Jos taas asuntojen omistus keskittyy muutamalle tai vain yhdelle taholle, muut osakkaat ovat käytännössä riippuvaisia näiden omistajien maksukyvystä muuttuneessa toimintaympäristössä. 

Nyt on varaa neuvotella hinnasta

Kun taloyhtiö sijaitsee vuokratontilla, kannattaa huomioida, miten ja milloin vuokrantarkistus tapahtuu. Jos taloyhtiön tontinvuokra on sidottu esimerkiksi elinkustannusindeksiin, korotukset voivat olla merkittäviä. Tontinvuokraehtoihin liittyykin piileviä taloudellisia riskejä.

Lopuksi muistutan, että pysähtyneessä asuntomarkkinassa saattaa olla neuvotteluvaraa kauppahinnan osalta. Tämä kannattaa luonnollisesti käyttää. Kahden asunnon loukkoon ei kuitenkaan kannata jäädä. Käytännössä tämä varmistetaan siten, että kohteesta annetaan ehdollinen tarjous eli kaupat tehdään vasta, kun edellinen asunto on myyty. Nykytilanteessa voi varautua siihen, että kohtuullisin ehdoin tapahtuva myyntiprosessi saattaa kestää huomattavan pitkään.

Tommi Leppänen,
asianajaja, OTM

Facebook
Twitter
LinkedIn