Vuokranantaja: Muista tämä vakuuksista, vuokrankorotuksista ja huoneistokäynneistä

Kun asunnon vuokraaminen nostattaa tunteita, taustalla vaikuttavat usein huolimattomuus, väärät olettamukset tai suuripiirteisyys tärkeissä yksityiskohdissa – puolin ja toisin. Asiantuntija nostaa esiin kolme seikkaa, joissa vuokranantajan kannattaa olla tarkkana.

Vuokramarkkinoilla on ollut loppukesästä tavallista kovempaa kuhinaa, kun opiskelijat ovat pitkän tauon jälkeen palanneet takaisin lähiopintojen pariin. Moni on vuokraamassa asuntoa ensimmäistä kertaa ja pelisäännöissä on vielä kertaamista. Myös vuokranantajien kannattaa nyt käydä läpi ne kohdat, joista tyypillisesti syntyy erimielisyyksiä osapuolten välille. Lue tästä, mitkä kolme virhettä voivat koitua sujuvan vuokrasuhteen kohtaloksi.

Huolellisuutta vuokrankorotuksissa

Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita kertoo kaipaavansa vuokranantajien osalta ryhtiliikettä siihen, miten vuokrankorotukset hoidetaan. Pääsääntö on, että vuokraa voidaan korottaa ilman erillistä sopimista vain, jos korotuksen ehto on kirjattu vuokrasopimukseen. Vuokrankorotuksia tehdään tyypillisesti elokuussa ja tänä vuonna vuokramarkkinoilla on ollut erityisen vilkasta. Inflaation jyllätessä vuokrankorotukset saattavat olla poikkeuksellisen korkeita.

– Vuokrankorotukset näkyvät meillä neuvonnassa lisääntyneinä yhteydenottoina. Perään kuulutamme vuokranantajilta lain ja hyvän vuokrasopimuksen täsmällistä noudattamista. Mitä selkeämmin vuokrankorotukseen liittyvät ehdot on tuotu sopimukseen, sitä sujuvammin muutokset toteutuvat, Viita muistuttaa.

Viita kertoo esimerkkitapauksen, jossa erään taloyhtiön yhtiökokouksessa päätettiin ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämisestä. Sijoittajaosakkaan mielestä päätös antoi hänelle syyn korottaa välittömästi vuokralaisensa vuokraa, vaikka sopimukseen oli kirjattu prosentuaalinen korotusehto.

– On selvää, että vuokranantaja ei voi tehdä tällä perusteella yksipuolista päätöstä vuokrankorotuksesta. Sijoitusasunnon omistajan tulee olla tietoinen omistukseensa liittyvistä mahdollisista riskeistä, kuten vastikkeiden noususta. Näillä ei kuitenkaan voi olla äkillistä vaikutusta vuokran määrään, Viita sanoo.

Jos vuokran korotusperuste poikkeaa sopimukseen kirjatuista tiedoista, vuokranantajan tulee tarvittaessa aloittaa neuvottelut korotuksesta kuusi kuukautta ennen aiottua korotusajankohtaa. Jos tämä ei tuota tulosta, vuokranantajalla on viime kädessä oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus vuokrankorotuksen perusteella.

Loppu luvattomille huoneistokäynneille

Luvattomista huoneistokäynneistä tulee Viidan mukaan nykyisin melko vähän valituksia, mutta aika ajoin tätäkin tapahtuu.

Viidan mieleen on jäänyt etenkin tapaus, jossa vanhempi rouva tapasi käydä silloin tällöin vuokra-asunnollaan vaihtelemassa huonekalujen järjestystä. Nuoret asukkaat seurasivat tilannetta aluksi hämmentyneinä, sitten vihaisina.

– Jostain syystä osa vuokranantajista kokee, että asunnonomistajan valta ylittää lain määräykset. Tässä tapauksessa ongelma ei ratkennut keskustelulla ja lopulta vuokralaiset päättivät vaihtaa asuntoa, Viita kertoo.

Vuokranantajan tulee aina kunnioittaa vuokralaisensa oikeutta kotirauhaan. Lain mukaan vuokranantajalla on oikeus tarkistaa huoneiston kunto, mutta huoneistokäynneistä pitää aina sopia etukäteen. Samoin huoneiston esittelystä uudelle vuokralais- tai ostajaehdokkaalle sovitaan yhdessä. Kun huoneistoa esitellään, vuokralaisella on oikeus olla paikalla.

Älä turhaan panttaa koko vakuutta

Anne Viita haluaa lisäksi terävöittää vakuuden palauttamisen pelisääntöjä, sillä niistäkin aiheutuu turhia riitoja. Vakuudesta tulee palauttaa aina riidaton osa, mutta toisinaan vuokranantajat panttaavat koko vakuussumman siihen asti, kunnes asia tulee hoidetuksi. Yksi yleisimpiä vuokrasuhteen päättyessä selviteltävistä vahingoista on esimerkiksi avainten katoaminen ja lukkojen uudelleen sarjoitus. Jos työn hinta olisi 400 euroa ja vakuussumma 2 000 euroa, vuokranantajan kuuluu palauttaa vuokralaiselle 1 600 euroa välittömästi vuokrasuhteen päätyttyä eikä vasta sen jälkeen, kun vika on korjattu.

”Tärkeintä on, että sekä vuokranantaja että vuokralainen osaavat kunnioittaa ja kuunnella toisiaan.”

– Olen törmännyt vuokranantajiin, jotka ovat vahvasti sitä mieltä, että aikatauluissa tulee edetä heidän sanelunsa mukaan. Kuitenkin pitäisi huomioida, että vakuussumma voi olla vuokralaiselle äärettömän oleellinen asia vaikkapa seuraavaan asunnon saannin kannalta. Tärkeintä on, että sekä vuokranantaja että vuokralainen osaavat kunnioittaa ja kuunnella toisiaan, Viita pohtii.  

(Kuva: Fusionstudio/www.shutterstock.com)

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn