Uutta kirjallisuutta työoikeuden ja sopimusjuridiikan alueilta

Uutta kirjallisuutta työoikeuden ja sopimusjuridiikan alueilta

Asianajotoimistomme lakimiehet ovat perinteisesti osallistuneet myös vahvasti oikeustieteellisen kommentaarikijallisuuden tuottamiseen. Näin vuoden vaihtuessa tämän kirjallisuuden määrä on jälleen päivittynyt ja kasvanut neljän vasta julkaistun teoksen voimin.

Senior Legal Advisor Keijo Kaivanto on ollut mukana kirjoittamassa kahta työoikeuden alaan kuuluvaa, nyt päivitettyä laitosta teoksista Työsopimusoikeus käytännössä (6., uudistettu painos) sekä Työsuojeluvastuuopas (11., uudistettu painos). Kaivanto on ollut lisäksi mukana toimittamassa Työpaikalla nähtävänä oltava lainsäädäntö 2017 -teosta, sekä kirjoittamassa ja päivittämässä Yrityksen asiakirja- ja sopimusopas –kirjaa, josta on nyt julkaistu 5., uudistettu painos. Kaikki edellä mainitut teokset on toimittanut ja kustantanut Alma Talent (entinen Talentum Pro).

Työpaikalla nähtävänä oltava lainsääntö 2017 sisältää nimensä mukaisesti lain mukaan työntekijöiden nähtävänä pidettävän lainsäädännön joka liittyy työntekijöiden oikeuksiin ja turvallisuuteen. Kierreselkäinen teos on kätevä ripustaa nähtäväksi vaikkapa työpaikan ilmoitustaululle. Teos on ajantasainen ja sisältää kaikki viimeisimmätkin lainsäädännön muutokset. Teoksen ovat toimittaneet Harri Hietala ja Keijo Kaivanto.

Työsuojeluvastuuopas on havainnollinen ja käytännönläheinen teos työnantajan työsuojeluvastuusta kaikenkokoisille yrityksille ja julkishallinnolle. Teoksessa tarkastellaan seuraamuksia, jotka aiheutuvat säännösten ja määräysten vastaisesta toiminnasta. Käsiteltävinä aihepiireinä ovat mm. EU-lainsäädännön vaikutus työsuojeluun, oikeudellisen vastuun määräytyminen, työnantajan huolellisuus- ja toimimisvelvoite, vastuutahojen määrittäminen, työnantajan työsuojelutehtävät, erityisryhmien työsuojelu sekä työsuojelun yhteistoiminta. Kirjan ovat kirjoittaneet Harri Hietala, Mikko Hurmalainen sekä Keijo Kaivanto.

Työsopimuslaki käytännössä on havainnollinen ja selkeä esitys työsopimuslaista. Kirjassa avataan työsopimuslain sisältö pykälä kerrallaan ja esitystä on täydennetty tiivistelmillä lain sisällöstä, käytännön toimintaohjeilla sekä lukuisilla oikeustapauksilla. Teos toimii sekä kommentaarina ja käytännön käsikirjana, antaen keskeiset tiedot työsopimuslaista kaikille niille, jotka joutuvat työssään soveltamaan ja tulkitsemaan työsopimuslakia. Kirjan ovat kirjoittaneet Harri Hietala, Tapani Kahri, Martti Kairinen sekä Keijo Kaivanto.

Yrityksen asiakirja- ja sopimusopas sisältää asiakirjamalleja kaikilta yritystoiminnan osa-alueilta. Teoksessa käsitellään keskeisimmät mm. kauppaan, rahoitukseen, työsuhteeseen sekä verotukseen liittyvät asiakirjat ja sopimukset, samoin kuin eri yhtiömuotoihin sekä niiden perustamiseen, muuttamiseen ja lopettamiseen liittyvät asiakirjat. Kirjan ovat kirjoittaneet Harri Hietala, Petri Järvensivu, Keijo Kaivanto sekä Kalle Kyläkallio.

Facebook
Twitter
LinkedIn