Kysy taloyhtiöstä: Voiko hallitus päättää sisälämpötilan laskemisesta?

Hallituksella on oikeus tehdä päätös toimivaltansa nojalla tiettyyn rajaan asti. Olennaista on, vaikuttaako lämpötilan laskeminen olennaisesti huoneistojen käyttämiseen.

Hallituksen lakisääteisenä tehtävänä on huolehtia muun muassa kiinteistön ja rakennusten pidon asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on näin ollen lähtökohtaisesti valtuus päättää asuinhuoneistojen lämpötilasta. Mikäli lämpötilan laskemisen voidaan katsoa olennaisesti vaikuttavan huoneistojen käyttämiseen, hallitus tarvitsee kuitenkin toimen toteuttamiseksi yhtiökokouksen päätöksen.

Hallitus voi oman toimivaltansa nojalla päättää ainakin yhden asteen lämpötilan laskemisesta. Kahdenkin asteen lämpötilan laskeminen voi pelkällä hallituksen päätöksellä vielä olla perusteltu ottaen huomioon, että asianmukainen kiinteistönpito on lain nojalla hallituksen vastuulla. Sen sijaan tilanteessa, jossa huoneistojen lämpötilaa tiputettaisiin esimerkiksi +23 celsiusasteesta alle +20 celsiusasteeseen, lähestyttäneen jo sellaista lämpötilamuutosta, että sen voisi katsoa vaikuttavan olennaisesti huoneiston käyttämiseen.

Asumisterveysasetuksen mukainen +18 celsiusasteen huonelämpötila on kuitenkin minimi, jonka alle asuinhuoneiston lämpötilaa ei saa laskea edes yhtiökokouksen valtuutuksella.

Facebook
Twitter
LinkedIn