Vuokranantaja: Vältä nämä virheet huoneiston vuokraamisessa

Monet vuokraamiseen liittyvät ongelmatilanteet on mahdollista välttää, jos alkuvaiheessa toimitaan huolellisesti. Kaikkiin vuokrasopimuksen pykäliin kannattaa tutustua tarkasti eikä sopimusta pidä allekirjoittaa kiireessä. Millaisia virheitä vuokranantajat yllättävän usein tekevät?

1. Sopimusta ei tehdä kirjallisesti

Suullinen sopiminen ei missään tilanteessa sovi huoneiston vuokraamiseen. Kirjallista sopimusta edellyttää myös Hyvä vuokratapa. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa suullisen sopimuksen toteennäyttäminen on käytännössä mahdotonta.

Sähköinen vuokrasopimus luetaan myös kirjalliseksi sopimukseksi. Verkosta löytyvien sopimusmallien- ja lomakkeiden suhteen täytyy olla kuitenkin huolellinen, sillä niistä kaikki eivät ole määräysten mukaisia. On tärkeää varmistaa, että sopimuksen molemmat osapuolet ovat samalla kartalla dokumentin sisällöstä.

2. Sopimuksesta puuttuu tieto siitä, onko kyseessä määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Riitojen välttämiseksi sopimuksesta täytyy löytyä tieto siitä, millaisesta vuokrasuhteen kestosta sovitaan. Samaan sopimukseen ei pidä kirjata, että ”määräaikaisuus jatkuu tiettyyn päivämäärään asti, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana”. Yhdistelmämalliin liittyy helposti tulkintaeroja, joiden selvittely koituu todennäköisimmin vuokranantajan kohtaloksi. 

Vuokra-aikaa määriteltäessä on hyvä myös tiedostaa, että määräaikaisen vuokrasopimuksen purkaminen on erittäin hankalaa. Käytännössä vain tuomioistuin voi oikeuttaa vuokranantajan tai vuokralaisen irtisanomaan sopimuksen erityisellä perusteella. Oikeusprosessi on lisäksi hidas ja kallis.

Vuokranantajan näkökulmasta peruste purkuun voisi olla esimerkiksi äkillinen tarve asunnon omaan tai perheenjäsenen käyttöön. Kun purkuun on hyvä syy, toisella osapuolella on oikeus saada korvauksia sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä. Alussa kannattaakin miettiä, olisiko määräaikaisuutta viisaampaa laatia vuokrasopimus esimerkiksi kahdeksi vuodeksi.

3. Tärkeistä ehdoista unohdetaan sopia

Vuokranantajan kannalta on ikävää, jos huoneistossa sauhutellaan tai paikoista ei pidetä lainkaan huolta. Vielä ikävämpää, jos asiasta on unohdettu sopia vuokrasopimuksessa. Ole siis tarkkana siinä, että vuokrasopimukseen on listattu tarkasti kaikki ehdot tupakointikiellosta, loppusiivoukseen, kotivakuutukseen ja huoneiston huolelliseen hoitoon.

4. Huoneisto jää tarkastamatta ennen vuokrasuhteen alkamista

On aivan oleellista, että huoneiston kunto katsastetaan ennen uuden vuokrasuhteen alkamista. Alkutarkastuksessa käydään läpi asunnon ja kodinkoneiden kunto sekä kirjataan ylös niitä koskevat mahdolliset viat, puutteet ja muut huomiot. Dokumentti liitetään vuokrasopimuksen liitteeksi ja siihen palataan uudemman kerran loppukatselmuksen aikana. Mukaan kannattaa liittää myös valokuvia tai videokuvaa huoneistosta. On yllättävänkin yleistä, että tarkastus jää tekemättä kiireiden tai unohduksen vuoksi. Tarkastus on kuitenkin tärkeää molempien osapuolten aseman turvaamiseksi.

5. Vakuudesta ei sovita eikä sanamuodoissa olla tarkkana

Vakuus annetaan vuokranmaksun tai muun vuokrasuhteeseen liittyvän velvoitteen takaamiseksi. Vuokranantaja voi kärsiä vahinkoa, jos vuokralainen jättää vuokrat maksamatta tai vahingoittaa huoneistoa. Vakuudesta ja kaikista siihen liittyvistä ehdoista sovitaan vuokrasopimuksessa. Sanamuodoissa kannattaa olla tarkka: esimerkiksi sanat vuokravakuus tai takuuvuokra saatetaan tulkita koskemaan vain maksamattomia vuokria.

Tärkeää tietoa asuinhuoneiston vuokrauksesta

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta – Kommentaari, tarjoaa kattavasti tietoa vuokraamisesta. Kirjassa käydään läpi laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/1995) kohta kohdalta selittäen ja kommentoiden. 

Kirja kertoo, mitä laki määrää muun muassa

– asuinhuoneiston vuokrasopimuksen sisällöstä
– vuokralaisen ja vuokranantajan oikeuksista sekä velvollisuuksista
– huoneiston käytöstä ja hoidosta 
– huoneiston kunnossapito- ja muutostöistä
– vuokrasta ja sen maksusta
– vuokrasopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta
– asuinhuoneiston ali- ja jälleenvuokrauksesta.

Säännösten käytännön tulkintaa havainnollistetaan korkeimmasta oikeudesta ja hovioikeuksista poimitun oikeustapausaineiston avulla. Kirjan ovat kirjoittaneet asianajaja, OTK Ari Kanerva ja asianajaja, OTL Petteri Kuhanen Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:stä sekä päälakimies, OTM Tarik Ahsanullah Suomen Vuokranantajat ry:stä.

Tilaa teos tästä!

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn