Kuukauden kysymys: Miten vuokravakuus asetetaan, mikä on takaajan vastuu?

Vuokravakuus turvaa vuokranantajan asemaa häiriöiden sattuessa. Kokosimme keskeiset tiedon vuokravakuuden asettamisesta, sen palauttamisesta ja takaajan vastuusta.

Vuokravakuus tarkoittaa vakuutta, joka annetaan vuokranmaksun tai muun vuokrasuhteeseen liittyvän velvoitteen takaamiseksi. Vuokranantaja voi kärsiä vahinkoa jos vuokralainen jättää vuokrat maksamatta tai vahingoittaa huoneistoa. Vuokravakuus kirjataan yleensä vuokrasopimukseen.

Vuokravakuus voi olla muutakin kuin rahaa – mutta yleensä se on rahaa

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 8 §:ssä säädetään, että sopijapuolen asettama vakuuden määrä voi olla enintään kolmen kuukauden vuokraa vastaava määrä. Tavallisesti vuokravakuus vastaa yhden tai kahden kuukauden vuokraa. Vuokravakuudeksi voidaan lain mukaan antaa esimerkiksi rahaa, tavaraa, sitoumuksia tai osakkeita.

Yleisin asuinhuoneistojen vuokrasuhteissa käytetty vuokravakuus on kuitenkin raha, joka maksetaan joko suoraan vuokranantajan tilille tai esimerkiksi pankkiin avatulle vuokravakuustilille. Vuokranantajan on säilytettävä vakuutta huolellisesti ja pidettävä se erossa vakuudenhaltijan muusta omaisuudesta koko vuokrasuhteen ajan. Vuokranantajan ja vuokralaisen kannattaa kirjata sopimukseen ajankohta, johon mennessä vuokravakuus toimitetaan. Päivämäärän tulisi olla ennen huoneiston hallinnan ja avainten luovutusta.

Vuokravakuuden pidättämisestä ilmoitetaan hyvissä ajoin kirjallisesti

Vuokrasuhteen päätyttyä vuokravakuus palautetaan viivytyksettä ja täysimääräisenä vuokralaiselle – ellei ilmene ongelmia. Ennen vuokravakuuden palauttamista vuokralaisen on luovutettava avaimet vuokranantajalle sekä siivottava huoneisto ja siihen kuuluvat tilat. Myös huoneiston kuntotarkastus tehdään ennen vuokravakuuden palauttamista. Jos vakuutta ei voida palauttaa, vuokranantajan on etukäteen ilmoitettava asiasta vuokralaiselle kirjallisesti ja perustellusti.  Vuokralainen ei ole vastuussa asunnon normaalista kulumisesta eikä esimerkiksi pienehköistä naarmuista tai kolhuista, jos ei siitä ole erikseen sopimuksessa sovittu.

Takaajan vastuusta

Vakuudeksi tai vakuuden lisäksi voidaan ottaa myös toisen henkilön tai henkilöiden antama takaus. Takaus on takaajan ja velkojan välinen itsenäinen ja päävelasta erillinen sitoumus, vaikka se liittyy päävelkaan. Takauksesta sovitaan aina kirjallisesti ja se voidaan liittää vuokrasopimukseen vakuuslausekkeena, jonka mukaan nimetyt henkilöt takaavat omavelkaisesti vuokrasopimuksen velvoitteet. Lausekkeeseen kirjataan, mikä takuusumma voi olla euromääräisesti. Takauksesta laaditaan  lisäksi erillinen takaussitoumus vuokranantajan ja takaajan välillä. Siinä tulisi myös mainita velallinen eli vuokralainen sekä yksilöity päävelka eli vuokrasopimus.

Lue lisää:

KKO 19.12.2017. Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu selkeytti vuokran takaajan vastuuta 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn