2018AJANKOHTAISTAAjankohtaista 2018Ajankohtaista alalla 2018

Asunnon myyjä: tee paperityö huolella ja kerro rehellisesti kaikki, mitä tiedät asunnosta

Asunnon myyjänä voit joutua vastuuseen asunnon virheistä ja niistä antamistasi tiedoista – vaikka käyttäisit kiinteistönvälittäjää. Tutustumalla muutamiin keskeisiin asioihin ennen myyntiprosessin alkua vältyt ikäviltä yllätyksiltä myyntimatkan aikana tai kaupan teon jälkeen.

Hanki kaikki asuntoon ja taloyhtiöön liittyvät viralliset paperit

Älä lähde myyntihommiin hätiköiden, vaan pysähdy ensin hetkeksi papereiden ääreen. Myyjänä tehtäväsi on antaa ostajalle oikeat ja riittävät asiakirjat paitsi asunnosta myös taloyhtiöstä. Tärkeimmät dokumentit ovat isännöitsijäntodistus liitteineen ja taloyhtiön yhtiöjärjestys. Muista hoitaa paperityö ajoissa, jotta kaikki on valmista myynnin alkaessa. Esimerkiksi isännöitsijäntodistuksen toimitusaika on useimmiten muutama arkipäivä.

Kerro avoimesti asunnon kunnosta ja tulevista remonteista

Myyjän velvollisuus on saattaa ostajan tietoon kaikki asuntoon tai taloyhtiöön liittyvät asiat, joilla voi olla vaikutusta kaupan syntyyn. Näitä ovat muun muassa asunnon nykyinen kunto, tehdyt remontit ja korjaukset, asunnon erityisominaisuudet sekä puutteet ja korjaustarpeet. Suositeltavaa on kirjata tiedot paperille, pyytää dokumenttiin asunnonvälittäjän allekirjoitus ja liittää lista kauppakirjaan.

Asuntokauppalain mukainen myyjän tiedonantovelvollisuus koskee myös taloyhtiön rakennuksen kuntoa sekä menneitä ja tulevia remontteja. Jos esimerkiksi lähiaikoina on edessä putkiremontti, kerro ostajalle projektiin liittyvistä käytännön yksityiskohdista.

Toimita tiedot ostajalle ajoissa

Huolehdi siitä, että ostaja saa haltuunsa kaikki tiedot ja asiakirjat hyvissä ajoin ennen päätöksentekoa. Näin voidaan välttyä mahdollisilta riidoilta kaupanteon jälkeen. Ostajan velvollisuus on puolestaan tutustua saamiinsa asiakirjoihin ja suorittaa kohteessa huolellinen katselmus.  Tämä on ostajalle asuntokauppalaissa säädetty ostajan selonottovelvollisuus asuntokaupassa.

Pysy faktoissa, älä maalaile liikoja

Jos myyt asuntoa itse, pysy asiassa ja ole rehellinen – vaikka sisäinen myyntimies yrittäisikin ottaa vallan. Älä innostuksissasi sepittele vaikkapa asunnosta avautuvista upeista maisemista, jos et ole selvittänyt kaava-asioita. Voi olla, että muutaman vuoden sisällä merinäköalan eteen kohoaakin kerrostalo. Jos välittäjä hoitaa myyntityön, näiden yksityiskohtien selvittäminen kuuluu hänen tehtäviinsä.

Asuntokaupan tärkeät paperit:

  • Isännöitsijäntodistus: Perustiedot yhtiöstä, huoneistosta ja kiinteistöstä. Myytävien osakkeiden omistusoikeus, osakkeita rasittava osuus yhtiön lainoista, mahdolliset maksamattomat yhtiövastikkeet tai käyttömaksut. Remontit huoneistossa ja yhtiössä, liitteenä viiden vuoden korjaustarveselvitys.
  • Yhtiöjärjestys: Yhtiön pelisäännöt, vastikkeiden määräytymisperusteet, mahdollinen lunastuslauseke ja kunnossapitovastuun jakautuminen.
  • Pohjapiirros: Huonejako ja pinta-ala. Katso, että kuva on selkeä ja tiedot oikein.
  • Huoneenvuokrasopimus: Toimitetaan ostajalle/ostajaehdokkaalle, jos huoneisto on vuokrattuna.
  • Muut selvitykset: Tieto tehdyistä korjaus- ja muutostöistä. Esitellään projektin yksityiskohdat, kuten työn tekijä (esim. vanha osakas), remontti-ilmoitus taloyhtiölle, tarvittavat luvat sekä työn kohde ja laajuus.
  • Selvitys osakkeiden mahdollisesta panttauksesta: Kertoo panttivastuiden määrän ja sen, millä vastuilla osakekirja voidaan vapauttaa panttivastuusta.
  • Energiatodistus: Lain mukaan pakollinen.

Artikkelissa asiantuntijana lakimies, varatuomari, LKV, eMBA Kirsi Alppi-Takkinen.