Elina Skarra on Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n uusi asianajaja

Asianajaja Elina Skarra on nimitetty Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajajaksi 1.10.2017 alkaen. Skarran juridiseen erityisosaamiseen kuuluvat muun muassa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöihin sekä kiinteistö- ja  rakennusoikeuteen liittyvät asiat ja huoneenvuokra-asiat. 

Elina Skarralla on laaja osaaminen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöjuridiikasta sekä usean vuoden kokemus kiinteistöalan oikeudenkäyntien hoitamisesta. Kymmenvuotisen työuransa Skarra on tehnyt käytännössä kokonaan kiinteistöalalla: ensin neuvontalakimiehenä ja lakimiehenä Suomen Kiinteistöliitossa sekä viimeiset neljä vuotta Lexia Asianajotoimiston lakimiehenä ja asianajajana. Skarra on kirjoittanut taloyhtiöiden lunastuslausekkeita käsittelevän teoksen sekä useita kiinteistöalaan liittyviä artikkeleita. Hän on myös toiminut kouluttajana muun muassa Kiinteistöalan Koulutuskeskuksessa ja -säätiössä.

Facebook
Twitter
LinkedIn