Parvekegrillauksen perussäännöt kannattaa painaa mieleen

Kesän lähestyessä grillaamiseen liittyvät kysymykset nousevat vuosittain esiin taloyhtiöissä. Grillaaminen parvekkeella on sallittua, mutta tietyt säännöt siihen liittyen on syytä muistaa.

Grillaaminen pihalla ei usein aiheuta niin suurta närää kuin grillaaminen parvekkeella. Laki ei kuitenkaan kiellä parvekegrillaamista, sillä taloyhtiö ei voi järjestyssäännöillä kieltää normaalia asumista, johon kuuluu ruoanlaitto. Vaikka taloyhtiön järjestyssäännöt kieltäisivät grillaamisen, kiellon noudattamisen valvonta on ongelmallista. Sen sijaan paloturvallisuuden takia pelastusviranomainen voi perustellusti kieltää grillaamisen kokonaan. Tätä kieltoa on ehdottomasti noudatettava ja taloyhtiöltä vaaditaan kiellon noudattamisen valvomista.

Kertakäyttögrilli on kielletty

Jos asukas rikkoo yhtiön järjestyssääntöjä, ainoaksi rangaistuskeinoksi jää huoneiston hallintaanotto. Tässä täytyy huomata, että tuomioistuin tuskin tulee hyväksymään hallintaanottoa, mikäli grillaamisen aiheuttama haitta on vähäinen eikä riko paloturvallisuusmääräyksiä. Grillatun ruuan haju ei ole peruste hallintaanotolle. Isolla parvekkeella järjestetyt, läpi yön kestävät isot grillijuhlat, saatetaan sen sijaan katsoa toisin.

Turvallisin vaihtoehto grillaamiseen on sähkögrilli. Sitä tulisikin suosia etenkin parvekkeilla ja terasseilla. Parvekkeella ja terassilla on kuitenkin sallittua grillata myös hiili- tai kaasugrillillä. Tällöin vaaditaan tarkkuutta paloturvallisuuden suhteen. Kertakäyttögrillin käyttäminen ei ole sallittua, sillä sen katsotaan rinnastuvan avotuleksi. Grillaamiseen liittyen kannattaa muistaa, että nestekaasua saa säilyttää kotona enintään 25 kg. Sitä ei saa lainkaan säilyttää kellarissa tai ullakolla.

Joel Sariola,
asianajaja

Facebook
Twitter
LinkedIn