KHO: Asunto-osakeyhtiön ylijäämäsähkön satunnainen myynti ei ollut liiketoimintaa – välttyi arvonlisäveroilta

Taloyhtiö myi aurinkosähkölaitteistoilla tuotettua ylijäämäsähköä eteenpäin sähköyhtiölle ja joutui vaikeahkon kysymyksen eteen: pitääkö toiminnasta maksaa arvonlisäveroa? Keskusverolautakunta näki veroille perusteet, mutta korkein hallinto-oikeus päätti ennakkoratkaisussaan toisin.

Asunto-osakeyhtiö osti sähköyhtiöltä sähköä kiinteistön käyttöön. Lisäksi kiinteistöön oli asennettu aurinkosähkölaitteisto, josta saatavaa sähköä käytettiin asukkaiden yhteisissä tiloissa, kuten porraskäytävissä, pesuhuoneessa ja pyörävajassa. Itse tuotettua aurinkosähköä riitti myös liityntäpisteen takana oleville paikoille eli osakkaiden käyttöön. Tätä ylijäävää aurinkosähköä jaettiin osakkaille ilman erillistä vastiketta. Osakkaat maksoivat aurinkosähköjärjestelmän hankinnan kustannukset yhtiövastikeperusteen mukaisesti.

Aurinkoisina päivinä syntyi lisäksi ylijäämäsähköä, jonka taloyhtiö myi sähköyhtiölle. Keskusverolautakunta (KVL) päätti, että taloyhtiö on tästä sähkönmyynnistä arvonlisäverollinen.

KVL katsoi ratkaisussaan, että aurinkosähkölaitteistolla tuotetun sähkön syöttäminen verkkoon jatkuvaluonteisia tuloja vastaan on jatkuvaluonteista aineellisen omaisuuden hyödyntämistä, jota täyttää arvonlisäverokriteerit. Päätöksessä mainittiin, ettei toiminnan tappiollisuudella tai voitollisuudella ole asiassa merkitystä. Lisäksi tarkennettiin, että yhtiön ei tarvitse suorittaa veroa, jos sen arvonlisäverolaissa tarkoitettu tilikauden liikevaihto on enintään 10 000 euroa – ellei yhtiö hakeudu arvonlisäverovelvolliseksi.

Satunnaisen ylijäämän myyntiä tarkasteltava toisin

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (VOVA) vaati päätöksen kumoamista. Sen mukaan uutena ennakkoratkaisuna on lausuttava, että tässä tapauksessa ylijäämäsähkön myynti ei ole arvonlisäveron maksamista edellyttämää liiketoimintaa.

VOVAn perusteluissa mainittiin, että sähköä pitää tarkastella kuten mitä tahansa tavaraa, jota yksityinen toimija voi itselleen valmistaa ja satunnaisesti myydä ylijäämän muodostuessa. Jos jokin hyödyke on myynnissä liiketoiminnan muodossa, ei se välttämättä tarkoita sitä, että kaikki kyseisen hyödykkeen myynti tapahtuisi liiketoiminnan muodossa. Kun yhtiön toiminnan tavoitteena on valmistaa tuotetta pääasiallisesti itselle, kyse ei VOVAn mukaan ole aineellisen omaisuuden hyödyntämisestä jatkuvaluontoisessa tulonsaantitarkoituksessa.

Liiketoimintaa vai ei?

Arvonlisäverodirektiivin mukaan verovelvollisella tarkoitetaan jokaista, joka harjoittaa itsenäisesti liiketoimintaa, riippumatta tämän toiminnan tarkoituksesta tai tuloksesta. Liiketoimintana pidetään erityisesti aineellisen tai aineettoman omaisuuden hyödyntämistä jatkuvaluontoisessa tulonsaantitarkoituksessa.

Tässä tapauksessa arvioitiin ensisijaisesti sitä, onko ylijäämäsähkön myynti yhtiön kuvailemissa olosuhteissa liiketoiminnan muodossa tapahtuvaa tavaran myyntiä. Yhtiö myi tuottamaansa ylijäämäsähköä sähköyhtiölle vastiketta vastaan, mikä sinänsä viittaa tällaiseen toimintaan. Vastikkeellisesti suoritetun palvelun olemassaolo ei kuitenkaan ole riittävä peruste liiketoiminnan toteamiseksi. Sen sijaan korkeimmassa hallinto oikeudessa todettiin, että olosuhteita on katsottava laajemmassa mittakaavassa.

KHO totesi tuomiossaan, että yksi tapa saada selvyys liiketoiminnan harjoittamiseen, on vertailu. Tässä tapauksessa voidaan laittaa rinnakkain asianomainen, joka suorittaa kyseessä olevaa palvelua sekä olosuhteet, joissa tavallisesti harjoitetaan vastaavaa toimintaa. Lisäksi voidaan huomioida muitakin seikkoja, kuten asiakaskunnan suuruus ja tulojen määrä.

Tuomio

käsitteen piiriin, jos toimintaa harjoitetaan jatkuvaluonteisessa tulonsaantitarkoituksessa. Tässä tapauksessa myytävä ylijäämäsähkö tarkoittaa sitä ylijäävää sähkön osuutta, joka asunto-osakeyhtiön aurinkosähkölaitteistolla on tuotettu, ja joka jää käyttämättä asunto-osakeyhtiön yhteisiin tiloihin tai osakkaiden hallitsemiin huoneistoihin.

Korkein hallinto-oikeus päätyi katsomaan, että ennakkoratkaisuhakemuksessa selostetuissa olosuhteissa tapahtuvaa asunto-osakeyhtiön ylijäämäsähkön satunnaista ja vähäistä myyntiä ei ole kokonaisarvioinnin perusteella pidettävä arvonlisäverolain 1 §:ssä tarkoitettuna liiketoimintana.

Asunto-osakeyhtiön ei näin ollen ole suoritettava toiminnastaan arvonlisäveroa.

Kuva: Unsplash

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn