Rappukäytävässä haisee – miten taloyhtiön hajuhaitat pitäisi ratkaista?

Vaatteisiin tarttuvaa tupakansavua, mausteista ruokaa tai epämääräistä viemärin hajua. Kun taloyhtiön rappukäytävässä haisee, asukkaiden ja vierailijoiden kokemus tilasta saa ikäviä sävyjä. Mitä ongelmalle voi tehdä?

Taloyhtiön hajuhaitat voivat johtua monista syistä, kuten ruuanlaitosta, remontista, parvekegrillauksesta, tupakoinnista, lemmikkieläimistä tai jätteiden käsittelystä. Osa hajuista luokitellaan asumisterveysasetuksessa sellaisiksi, jotka aiheuttavat asumisterveyshaittaa tietyn rajan ylittyessä. Tällaisia ovat esimerkiksi tupakka, kreosootti ja home. Jotta terveysviranomainen voi asettaa taloyhtiölle vaatimuksia terveyshaitan poistamiseksi, sillä pitää olla näyttöä ongelman olemassaolosta. 

– Ruuan käryyn tai naapurin asunnon likaisuuteen liittyvät hajut voivat olla hyvin epämiellyttäviä, vaikka niistä ei muodostukaan varsinaista haittaa terveydelle. Myös hajuvedestä ja suitsukkeista valitetaan taloyhtiöissä aina välillä. Täytyy silti muistaa, että suurin osa hajuista kuuluu normaaliin elämään, Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Mikko Ravi sanoo.

Hajuongelma voi johtua sotkuista – keskustelu kannattaa avata ajoissa

Ensimmäinen askel ongelman ratkaisemisessa on hajulähteen tunnistaminen. Jos porraskäytävään kantautuva löyhkä on selkeästi peräisin tietystä asunnosta, osakkaan tai asukkaan tulee olla asiassa ensin yhteydessä taloyhtiön hallitukseen. Taloyhtiön vastuulla on päättää, ryhdytäänkö ongelmaa selvittämään ja miten.

– On mahdollista, että asunnosta yleisiin tiloihin leijaileva haju liittyy kiinteistön ilmanvaihdon puutteisiin tai huonoon eristykseen. Kyse voi olla myös huoneiston huonosta hoidosta. Asukkaan velvollisuus on huolehtia oman asuntonsa ilmanvaihtoventtiilien puhtaudesta ja toiminnasta, kun taas taloyhtiö vastaa rakenteellisten ongelmien selvittelyistä, Ravi sanoo.

Yksittäisen asunnon sotkuihin liittyvissä tapauksissa, hallituksen tulee ensin kehottaa asukasta hoitamaan asia kuntoon. Keskustelun avaus on tärkeää, sillä ongelman jatkuessa pitkään, se voi tulla kalliiksi kaikille. Jos esimerkiksi kosteusongelma tai tuholaiset leviävät laajemmalle talon rakenteisiin, laskun maksaa ensisijaisesti taloyhtiö, vaikka myöhemminkin kustannukset pyritään perimään vahingonaiheuttajalta.

– Jos kyse on huoneiston huonosta hoidosta, voi taloyhtiö vaatia, että asukas siivoaa asuntonsa. Jos asunnon kunnosta saattaisi aiheutua myös yhtiön rakennukselle tai muille asukkaille haittaa tai vahinkoa, voi yhtiö tarvittaessa suorittaa tarpeelliset toimenpiteet osakkaan kustannuksella, Ravi sanoo.

Asunnon hallintaanotto on lopulta äärimmäinen toimi, johon päädytään, mikäli mikään muu keino ei enää auta.

– Täytyy muistaa, että taloyhtiöllä on hallintaanoton perusteesta näyttötaakka. Haittaa on seurattava pidemmän aikaa ja ongelma on dokumentoitava tarkasti, jotta todistusaineisto oikeudessa on tarpeeksi vahva, Ravi lisää.

Lue tapauksesta, jossa taloyhtiön keskusteleva ote ja rauhallinen toiminta johti parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen hallituksen selvittäessä hajuhaittaa.

Tupakointikielto on mahdollinen

Jos taloyhtiön rappukäytävässä haisee jatkuvasti voimakas tupakanhaju, ongelmaan on aiheellista puuttua. Haju viitata siihen, että taloyhtiön tupakointisääntöjä ei noudateta.

Tupakointi asunto-osakeyhtiön hallitsemissa yhteisissä sisätiloissa kuten porraskäytävässä on suoraan tupakkalain nojalla kiellettyä. Lisäksi taloyhtiöllä on mahdollisuus kieltää tupakointi enemmistöpäätöksellä yhteisissä ulkotiloissa, kuten sisäänkäynnin läheisyydessä tai taloyhtiön piha-alueella.

Taloyhtiö voi myös hakea kunnalta tupakointikieltoa parvekkeille, huoneistokohtaisille piha-alueille sekä osakashallinnassa olevien huoneistojen sisäosiin. Pyyntö tupakointikiellon käsittelyyn voi tulla hallitukselta tai yksittäiseltä osakkaalta, ja hakemuksesta päätetään yhtiökokouksessa. Lisäksi osakkaat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, voivat vaatia koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään asiasta. 

– Koska viranomaisen määräämät kiellot ovat lähtökohtaisesti pysyviä, taloyhtiön kannattaa miettiä tupakointikiellon hakemista erittäin tarkasti, Ravi muistuttaa.

Taloyhtiössä asumiseen kuuluu aina tietty määrä kompromisseja ja yhteisön sääntöjen noudattamista. Hajuhaittojen kohdalla avainasemassa on avoin kommunikaatio ja yhteistyö naapurien ja taloyhtiön hallituksen kanssa. Kun kaikki osapuolet ymmärtävät toistensa tarpeet ja oikeudet, voidaan useimmat hajuongelmat useimmiten ratkaista rakentavasti ja tehokkaasti.

Lue aiheesta lisää:

Itä-Suomen hallinto-oikeus: Taloyhtiö sai kieltää tupakoinnin kaikilla parvekkeilla
Naapurin tupakointi rivitalossa pakotti taloyhtiön korjaustoimiin

Mikko Ravi

Tutustu asiantuntijaan!

Asianajaja, varatuomari, OTM, Mikko Ravi
Yhteystiedot

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn