Kiinteistöjuristin matkassa: Taloyhtiön keskusteleva ote ja rauhallinen toiminta kannatti asunnon hajuhaitan ratkaisemiseksi

Taloyhtiön ensimmäinen ja paras keino ratkaista muita häiritsevä hajuhaitta on keskustelu ongelmia aiheuttavan osakkaan kanssa. Vaikka se ei johtaisi toivottuun lopputulokseen, taloyhtiön aiempi pitkäjänteinen ja rauhallinen toiminta sekä haittojen huolellinen dokumentointi selkeyttävät asian oikeuskäsittelyä ja huoneiston mahdollista hallintaanottoa.

Helsinkiläistaloyhtiössä kamppailtiin pitkään hankalan pulman parissa, kun osakkaan laiminlyönnit siisteysasioissa johtivat siihen, että porraskäytävässä ja muissa huoneistoissa ilmeni hajuhaitta. Lisäksi pelättiin, että tavaran suuri määrä huoneistossa ja viemäreiden lähettyvillä aiheuttaa tulipalo- tai vesivahinkoriskin.

Taloyhtiö lähti ratkomaan ongelmaa keskustelemalla asiasta osakkaan kanssa, mutta hyvästä yrityksestä huolimatta hajuhaitta pysyi. Varoitusten jälkeen tehtiin lopulta päätös hallintaanotosta, joka jäi kuitenkin panematta täytäntöön, kun osakkaan toiminnassa ilmaantui merkkejä parempaan suuntaan. Häädön uhan poistuttua osakas luisui kuitenkin pian takaisin vanhoihin tapoihinsa.

Tässä vaiheessa taloyhtiö ryhtyi jälleen aktiivisesti viemään hallintaanottoa eteenpäin. Asian käsittely jatkui käräjäoikeudessa, jossa taloyhtiö voitti riidan. Hovioikeudessa riita sovittiin ja sovinto vahvistettiin tuomioistuimen toimesta. Osakkaan kanssa solmittiin sopimus, joka velvoitti hänet hoitamaan kotiinsa säännöllisen siivouksen. Sopimuksesta poikkeaminen johtaisi häätöpäätökseen ilman erillistä oikeudenkäyntiä (Helsingin HO: 22.12.2015 nro 1853).

Taloyhtiön on todistettava, että hajuhaitta on todellinen

Asianajaja Joel Sariola sanoo, että tapaus on hyvä esimerkki siitä, miten taloyhtiön kannattaa toimia näissä tilanteissa.
– Pitkäjänteisyys palkittiin. Ensisijaisena tarkoituksena ei ollut häätää osakasta niin nopeasti kuin mahdollista, vaan aluksi pyrittiin keskusteluyhteyden muodostamiseen. Taloyhtiö pystyi todistamaan hoitaneensa asiaa kautta linjan sovinnollisesti, mikä lopulta katsottiin oikeudessa taloyhtiön hyväksi, Sariola sanoo.

Taloyhtiö toimi hyvin myös dokumentoidessaan haittaa huolellisesti vuosien aikana. Sariolan mukaan hallintaanotosta hankalan tekee nimenomaan se, että taloyhtiöllä on näyttötaakka – eikä todisteiden kerääminen onnistu niin vain menemällä toisen asuntoon. Monesti ongelmaksi muodostuu myös se, että ne naapurit, jotka alussa painostavat asian hoitamisessa, muuttavat prosessin aikana pois, eivätkä vaivaudu enää myöhemmin tulemaan oikeuteen todistajaksi.

– Tässä tapauksessa taloyhtiön tarkkuus ja kärsivällisyys edesauttoivat hyvän lopputuloksen syntymisessä. Jos osakas rikkoo sopimusta, taloyhtiö välttää kaikki ne vaivat, jotka liittyvät häätöpäätökseen. Väestö ikääntyy ja taloyhtiöiden sosiaaliset ongelmat ovat kasvussa. Kannattaa siis tiedostaa jo hyvissä ajoin, että hätiköinti ongelmatapauksissa ei johda kenenkään kannalta mihinkään hyvään, Sariola muistuttaa.

Mistä taloyhtiössä yleisimmin riidellään, onko kiistan paisuminen mahdollista estää ennen kuin päädytään oikeuteen? Tässä juttusarjassa käymme läpi yleisimmät eripuran aiheuttajat ja pohdimme, miten ongelmilta voitaisiin välttyä.

Facebook
Twitter
LinkedIn