Kivijalan liiketila vuokralle – mitä pitää huomioida?

Liiketilan vuokraamiseen liittyy monta selvitettävää asiaa. Pohjatyö kannattaa tehdä huolella, jotta mahdollisilta riitatilanteilta vältytään tulevaisuudessa.

Taloyhtiön kivijalassa sijaitsevan liikehuoneiston vuokraamista harkitsevan on ensimmäiseksi syytä arvioida huolellisesti sitä, soveltuuko huoneisto todella vuokralaisen liiketoiminnan harjoittamiseen, ja mitä muutoksia liiketoiminta mahdollisesti edellyttää tehtäväksi. Asioita, joita tulee ottaa huomioon ovat luvat, rakennustekniset vaatimukset sekä taloyhtiön yhtiöjärjestys ja mahdolliset järjestyssäännöt. Luonnollisesti on myös syytä pyrkiä selvittämään se, onko taloyhtiöön tai lähiympäristöön suunnitteilla sellaisia laajempia remontteja/saneeraustöitä, joilla voi olla vaikutusta vuokralaisen harjoittamaan liiketoimintaan. Mahdollisista liikehuoneistoon tehtävistä muutoksista sekä tilan kunnosta vuokrasuhteen päättyessä sovitaan vuokranantajan kanssa.

Jos vuokralainen esimerkiksi suunnittelee ravintolan avaamista liiketilaan, hänen tehtävänsä on selvittää, mahdollistaako rakennuslupa ja yhtiöjärjestys ravintolatoiminnan harjoittamisen. Lisäksi täytyy tutkia, soveltuuko tila elintarvikehuoneistoksi, täyttääkö se esteettömyys- ja paloturvallisuusvaatimukset ja millaista meluhaittaa toiminta mahdollisesti aiheuttaa taloyhtiössä. Myös esimerkiksi mahdollisuus terassin pitämiseen on tarpeen selvittää ennakkoon, jos sellainen on suunnitelmissa. 

Vuokralaisen on syytä olla tarkkana siinä, mitä vuokrasopimuksessa on tarkoitus sopia liikehuoneiston kunnosta ja kunnossapidosta, sillä tältä osin sopimusvapaus on varsin laaja. Tähän liittyen on hyvä tarkistaa taloyhtiön yhtiöjärjestyksestä, miten kunnossapitovastuu taloyhtiön ja osakkeenomistajan välillä jakautuu. Vuokrasopimuksen kuntoa ja kunnossapitoa koskevilla ehdoilla on oleellinen taloudellinen merkitys.

Asioiden asianmukainen ennakollinen selvittäminen ja varmistaminen sekä vuokrasopimusehtoihin panostaminen saattaa ennaltaehkäistä aikaa vievän ja kustannuksia aiheuttavan riidan syntymisen.

Mikko Ravi
asianajaja, varatuomari

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn