KKO 2015:19 Samaa asiaa koskevan uuden yhtiökokouksen päätöksen laillisuus

Kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokous oli vuonna 2003 valtuuttanut C:n hakemaan rakennuslupaa hänen tosiasiallisesti hallitsemalleen rakennuspaikalle 3 siten, että rakennukset sijaitsivat rakennuspaikalla vähintään kahdeksan metrin etäisyydellä rakennuspaikasta 4. Yhtiökokous oli vuonna 2009 valtuuttanut C:n hakemaan rakennuslupaa hallitsemalleen 3 siten, että rakennus on vähintään neljän metrin päässä rakennuspaikkojen 3 ja 4 välisestä rajasta.

Kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ollut määräystä rakennusten sijoittamisesta rakennuspaikoille. Yhtiökokouksen päätös ei siten ollut yhtiöjärjestyksen vastainen. Aiempi vuonna 2003 tehty päätös ei myöskään estänyt yhtiökokousta tekemästä vastaavaa päätöstä muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta eikä se koskenut osakkeenomistajien osakkeenomistukseen perustuvia oikeuksia. Yhtiökokouksen päätös ei siten ole loukannut osakkeenomistajien yhtiöoikeudellista yhdenvertaisuutta.

Facebook
Twitter
LinkedIn