KKO: sähkölaskujen maksamatta jättämisellä vakavat seuraukset – vuokralainen syyllistyi törkeään vahingontekoon

Korkein oikeus katsoi tuoreessa päätöksessään, että vuokralaisen toiminta täytti törkeän vahingonteon tunnusmerkistön. Vuokrasopimuksen ehtojen ja ilmoitusvelvollisuuden noudattamatta jättäminen johti vankilatuomioon.

Sähkölämmitteisen omakotitalon vuokrannut asukas laiminlöi velvollisuutensa maksaa sähkölaskut vuokrasopimuksen mukaisesti. Lisäksi hän jätti talon talven ajaksi tyhjilleen ilmoittamatta lähdöstään tai sähkölaskujen tilanteesta vuokranantajalleen. Lopulta sähköyhtiö katkaisi kiinteistöstä sähköt, minkä seurauksena talon putkisto ja vesikalusteet jäätyivät ja vaurioituivat aiheuttaen vakavan vesivahingon.

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaan vuokralaisella on velvollisuus hoitaa huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka hän on tahallisesti, laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttanut huoneistolle. Vuokralaisen tulee ilmoittaa vuokranantajalle huoneiston vahingoittumisesta. Ilmoitus on tehtävä viipymättä, Jos vahingon laajenemisen estäminen vaatii välittömiä korjauksia.

Käräjäoikeus ja hovioikeus olivat asian aiemmassa käsittelyssä katsoneet, että vuokralaisella on ollut paitsi vuokrasopimuksen myös asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain perusteella erityinen oikeudellinen velvollisuus estää haitallisen tapahtumaketjun syntyminen. Laiminlyötyään tahallisesti lainmukaisen tehtävänsä, vuokralaisen katsottiin syyllistyneen törkeään vahingontekoon. Tapaus päätyi korkeimpaan oikeuteen, joka antoi päätöksensä marraskuussa 2023.

Voiko laiminlyönti johtaa vahingontekorikokseen?

Korkeimman oikeuden tutkinnassa keskityttiin erityisesti siihen, voiko mainittuun rikokseen syyllistyä laiminlyönnillä. Rikoslaissa sanotaan ”joka oikeudettomasti hävittää tai vahingoittaa toisen omaisuutta, on tuomittava vahingonteosta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.”

Korkein oikeus katsoi päätöksessään, että ilmaisu ”vahingoittaa toisen omaisuutta” voidaan ymmärtää tarkoittavan vahinkoseurauksen aiheuttamista omaisuudelle. Sanamuoto ei ole sillä tavoin rajoittava, etteikö vahingontekoon voisi syyllistyä myös laiminlyönnillä, joka on liittynyt sopimukseen tai lakiin. 

Tässä tapauksessa osapuolet olivat sopineet vuokrasopimuksessa, että vuokralainen vastaa sähkösopimuksen tekemisestä ja sähkölaskujen maksamisesta. Näiden sopimukseen pohjautuvien velvoitteiden laiminlyönti johti laajaan vesivahinkoon. Vuokralainen olisi lisäksi voinut estää vahingon syntymisen ilmoittamalla sähköjen katkaisemisen uhasta vuokranantajalle. Sekä maksujen maksamatta jättäminen että vuokralaisen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti täyttivät törkeän vahingonteon tunnusmerkistön. 

Tuomio

Sopimusrikkomus johtaa useimmiten vahingonkorvausvastuuseen. Jos tekoon liittyy tahallisuus, siitä voi pahimmillaan seurata myös rikosoikeudellinen vastuu. Korkein oikeus totesi vuokralaisen syyllistyneen törkeään vahingontekoon. Hovioikeuden tuomion lopputulos pysyi voimassa ja syytetty tuomittiin teostaan puoleksi vuodeksi vankeuteen.

KKO:2023:90

Tapauksen tärkeät opit, asianajaja Marina Furuhjelm?

”Perinteisesti vuokrasuhteista johtuvat vahingot on käsitelty pääasiassa siviilioikeudellisina asioina. Tämä tuomio on kuitenkin merkittävä, sillä se vahvistaa vuokralaisen vastuuta hoitaa asuntoa huolellisesti ja noudattaa vuokrasopimusta. Nyt vuokralaisen laiminlyönnit voivat johtaa jopa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Ratkaisu on mielestäni tärkeä ja sillä on vaikutusta koko vuokra-alalle.”

Kuva: Shutterstock

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn