Kuukauden kysymys: Mikä merkitys on taloyhtiön johdon vastuuvapauden myöntämisellä tai epäämisellä?

Taloyhtiöiden yhtiökokouksissa päätetään vuosittain taloyhtiön johdon vastuuvapaudesta. Mistä tarkalleen ottaen on kysymys?

Yhtiökokous voi myöntää vastuuvapauden taloyhtiön johdolle enemmistöpäätöksellä. Vastuuvapauden myöntäminen tarkoittaa sitä, että taloyhtiö ei voi esittää vahingonkorvausvaatimusta menneeltä tilikaudelta hallituksen jäsenille tai isännöitsijälle.

Myönnettyä vastuuvapautta ei voi peruuttaa. Vastuuvapauspäätös ei kuitenkaan ole tietyissä tapauksissa sitova. Näin on silloin, kun johto ei ole antanut oikeita ja riittäviä tietoja vahingon tai korvausvelvollisuuden aiheuttaneesta päätöksestä tai toimenpiteestä.

Vastuuvapaus voidaan myöntää myös siten, että tietyt päätökset, toimenpiteet tai vastuuvelvolliset rajataan vastuuvapauden ulkopuolelle. Kysymyksessä voi esimerkiksi olla tilanne, jossa vastuuvapautta ei haluta myöntää keskeneräisten hankkeiden osalta tai vastuuvapaus myönnetään vain hallitukselle mutta ei isännöitsijälle. 

Vastuuvapautta myönnettäessä on huomioitava jokainen kokoonpano, joka on toiminut yhtiön johdossa tilikauden aikana. Jos yhtiössä on toiminut kaksi hallitusta, vastuuvapaudesta päätetään molempien hallitusten osalta erikseen. Jokainen hallitus vastaa vain omista päätöksistään.

Vastuuvapaus voidaan myös evätä, mikä tarkoittaa varautumista vahingonkorvauskanteen nostamiseen. Vahingonkorvauskanteen nostamisesta päätetään kuitenkin aina erikseen yhtiökokouksessa. Vastuuvapauden epäämistä ei pidä käyttää mielenilmauksen keinona. Vastuuvapaus tulisi myöntää, jos johdon toimintaan ollaan tyytymättömiä, mutta mitään vahinkoa ei ole sattunut.

Facebook
Twitter
LinkedIn