Kuukauden lakikysymys: Kellaritilasta pyörävarasto, entä jos yhtiöjärjestyksen mukaan kellarikomerot kuuluvat osakkaille?

Asiantuntijamme vastaavat kerran kuukaudessa lakikysymykseen. Tällä kertaa käsitellään taloyhtiön yhteisen tilan käyttötarkoituksen muutosta: Taloyhtiön hallitus kaavailee, että kellarista tehdään pyörävarasto putkiremontin yhteydessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan kellarikomerot kuuluvat osakkaille, mutta hallituksen mukaa kellaria ei käytä juuri kukaan. Voidaanko pyörävarasto toteuttaa?

Jos kellarista tehdään pyörävarasto, vaikuttaa tämä osakkaan hallintaoikeuteen. Osakkaan hallintaoikeuden sisällöstä ja laajuudesta määrätään yhtiöjärjestyksessä.

Osakashallinnassa olevien tilojen ja alueiden määrittelyn kannalta yhtiöjärjestys on ratkaiseva. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että mikäli huoneistoon kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan tila, jonka sijaintia tai suuruutta ei ole yksilöity, yhtiö voi perustellusta syystä ja osakkaiden yhdenvertaisuutta loukkaamatta pienentää tai uudelleen sijoittaa tämän tilan.

Sen sijaan yhtiö ei voi kokonaan poistaa tällaista tilaa osakashallinnasta ilman osakkaan suostumusta. Yhtiöjärjestystä tulee muuttaa määräenemmistöpäätöksellä, ja siihen on saatava niiden osakkaiden suostumus, joiden hallintaoikeuteen komeroiden poistamista koskeva päätös vaikuttaa (AOYL 6:35 §).

Facebook
Twitter
LinkedIn