Minustako taloyhtiön hallituksen jäsen?

Vuoden vaihtuessa ihmisillä on tapana tehdä uuden vuoden lupauksia tai asettaa uusia tavoitteita itselleen. Kevään yhtiökokousta silmällä pitäen tällainen tavoite voisi olla jäsenyys taloyhtiön hallituksessa. Jäsenyys antaa mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa aktiivisesti taloyhtiön toimintaan.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiöllä tulee olla hallitus. Hallitukseen on lain mukaan valittava vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä, mikäli yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, on hallituksessa oltava ainakin yksi varajäsen. Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous. Jos siis oma jäsenyys hallituksessa kiinnostaa tai osakkaalla on halua vaikuttaa hallituksen valintoihin, kannattaa yhtiökokoukseen osallistua.

Entä jos kukaan ei innostu tehtävästä?

On kuitenkin hyvä muistaa, että ketään ei voi valita hallitukseen ilman asianosaisen henkilön omaa suostumusta. Mitään varsinaista pätevyysvaatimusta tai tietyn koulutuksen tai ammatin vaatimusta hallituksen jäseniltä ei edellytetä. Jos käy niin, ettei tehtävään löydy riittävästi osakkaita, voidaan hallitukseen tarvittaessa valita myös taloyhtiön ulkopuolinen henkilö. Tämä on mahdollista, koska laki ei edellytä, että hallituksen jäsenten tulisi olla taloyhtiön osakkaita. Joskus voi muutenkin tulla eteen tilanne, jossa on järkevää valita hallitukseen esimerkiksi yksi ulkopuolinen henkilö, jolla on juuri sellaista erityisosaamista, jota taloyhtiössä siinä elinkaaren vaiheessa tarvitaan.

Se, kuinka paljon aikaa hallitustyöskentely vie, vaihtelee hyvin paljon eri taloyhtiöissä. Keskimäärin hallituksen kokoukset kestävät noin pari tuntia kerrallaan. Joissakin taloyhtiöissä hallitus kokoontuu ehkä 2 4 kertaa vuodessa. Toisissa taloyhtiöissä hallitus voi olla koolla vaikkapa kuukausittain. Tämä riippuu paljon muun muassa siitä, minkä ikäinen taloyhtiö on, missä vaiheessa elinkaarta taloyhtiön rakennukset ovat ja millaisia korjaus- tai saneeraushankkeita taloyhtiössä on suunnitteilla tai meneillään.

Mieti ennen yhtiökokousta…

Vaikka yhtiökokous on ylin päätösvaltaa taloyhtiössä käyttävä elin, johtaa hallitus taloyhtiön käytännön toimintaa. Parhaimmillaan taloyhtiön hallituksen jäsenyys antaa osakkaalle mahdollisuuden olla mukana kehittämässä taloyhtiötä. Vaikka hallitustyöskentelystä maksetaan myös yhtiökokouksen päättämää palkkiota, ei raha pääsääntöisesti toimi suurimpana motiivina hallitustyöskentelylle. Parempi motiivi hallituksen jäsenyydelle on halu, aito kiinnostus ja resurssit vaikuttaa aktiivisesti taloyhtiön toimintaan ja toiminnan kehittämiseen.

Tulevaa kevätyhtiökokousta silmällä pitäen osakkaiden kannattaakin jo hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta miettiä, millaisessa tilanteessa oma taloyhtiö lähitulevaisuudessa on rakennusten kunnon, mahdollisten saneeraushankkeiden, piha-alueiden viihtyvyyden, turvallisuuden ja taloudellisen tilanteen suhteen ja kuka voisi olla sopiva henkilö edesauttamaan näihin liittyvien tavoitteiden eteenpäin viemisessä — olisinko se ehkä jopa minä itse.

Kirsi Alppi-Takkinen,
Lakimies, varatuomari, LKV, eMBA

Facebook
Twitter
LinkedIn