Mistä huomaa, jos urakoitsijan talous horjuu urakan aikana?

Vaikka tilaaja varmistuisi ennen urakkasopimuksen solmimista urakoitsijan taloudellisesta tilanteesta ja sen kyvystä suoriutua urakkasopimuksen mukaisista velvollisuuksistaan, voi myöhemmin urakkasuorituksen aikana tulla yllättäviä tilanteita eteen. Mitä silloin kannattaa tehdä?

Urakkasuoritus on usein pitkäkestoinen ja urakoitsijalla voi olla useita työmaita käynnissä samaan aikaan. Näin ollen urakoitsijan taloudellinen tilanne voi muuttua nopeastikin urakkasopimuksen solmimisen jälkeen urakkasuorituksen aikana.

Mitä työmaalle kuuluu?

Työmaalta saatu informaatio on keskeisessä asemassa, kun arvioidaan urakoitsijan taloudellista tilannetta ja sen kykyä saattaa kohde oikea-aikaisesti valmiiksi. Tilaajan edustajan tulisikin aktiivisesti välittää tietoa työmaalta organisaation päätöksentekijöille, jotta asiassa voidaan nopeasti ryhtyä tarvittaviin toimiin tilaajan edun varmistamiseksi.

Usein urakoitsijan heikentynyt tilanne alkaa näkymään työmaalla tapahtuvana hidasteluna ja aikataulujen noudattamisen viiveenä. Tämä taas johtuu usein konkreettisesti siitä, että työmaalla työntekijöiden määrä putoaa aikaisemmasta ja tavarantoimitukset alkavat viivästyä. Monesti aliurakoitsijat poistuvat työmaalta, koska eivät ole saaneet suorituksestaan pääurakoitsijalta maksuja. Tavarantoimittajat taas eivät myy uutta materiaalia, jos aikaisempien laskujen mukaiset maksut on laiminlyöty.

Säätöä laskutuksen kanssa

Selviä merkkejä vaikeuksista on, kun urakoitsija alkaa ehdottamaan maksuerätaulukon muutoksia siten, että se saisi nopeammin eräännytettyä maksueriä maksuun. Myös siinä tilanteessa, kun urakoitsija ilmoittaa halunsa siirtää sille urakkasopimukseen kuuluvien materiaalien hankinnan tilaajan vastuulle ja kustannettavaksi suoraan, on urakoitsijan taloudellinen kyky selvästi vaarassa. Joissain tilanteissa pääurakoitsija on saattanut ehdottaa tilaajalle aliurakoitsijan laskujen maksua suoraan aliurakoitsijalle vastoin alkuperäistä sopimusta, mikä viittaa myös selviin vaikeuksiin.

Katso, että maksut ja tehdyt suoritukset ovat linjassa

Mikäli hälyttäviä merkkejä urakoitsijan kyvystä ilmenee, tilaajan on syytä ryhtyä selvittelemään urakoitsijan tilannetta tarkemmin ja varmistamaan, ettei maksueriä mene maksuun ennakollisesti suhteessa tehtyyn suoritukseen. Myös työn laatuun tulee kiinnittää erityistä huomioita, koska riskit virheisiin kasvavat yleensä tässä vaiheessa merkittävästi.

Urakkasopimus on mahdollista purkaa – kirjallisen purku-uhkaisen reklamaation ja siinä varatun kohtuullisen suorituksen oikaisuajan jälkeen – YSE 78 §:n viivästyksen perusteella. Urakkasopimus on mahdollista purkaa myös YSE 79 §:n nojalla ns. ennakoidun viivästyksen perusteella, jos urakoitsijan havaitaan olevan sellaisessa tilanteessa, ettei voida olettaa urakoitsijan täyttävän velvollisuuksiaan, eikä luotettavaa selvitystä näiden velvoitusten täyttämisestä anneta. Luonnollisesti urakkasopimus on myös mahdollista purkaa YSE 79 §:n perusteella, jos urakoitsija ajautuu konkurssiin, eikä konkurssipesä sitoudu urakkasopimukseen ja aseta vakuutta sopimuksen täyttämisestä.

Kimmo Rytkönen
Asianajaja, varatuomari

Lue lisää:
Mikä on urakoitsijan vastuu takuuaikana suoritetusta virheellisestä korjauksesta?
Kiinteistöjuristin matkassa: Perustajaosakkaan konkurssi on hankala tilanne kaikille — varsinkin, jos löytyy rakennusvirheitä

Facebook
Twitter
LinkedIn