Taloyhtiö ja pelon ilmapiiri – miten päästä eroon häiritsevästä asukkaasta?

Naapureiden tekemät häiriöilmoitukset ovat oleellisia, kun taloyhtiö haluaa päästä eroon häiritsevästä asukkaasta. Vakavimmissa tilanteissa vuokranantaja voi purkaa vuokrasuhteen ilman varoitusta.

Turkulaisessa taloyhtiössä alkoi erikoinen elämänvaihe, kun taloon muutti uusi asukas. Vuokralainen tapasi kuljeskella piha-alueella pitkäteräinen miekka kädessään huudellen uhkauksia vastaantulijoille. Varsinaiset kauhun ajat koittivat, kun mies ryhtyi ammuskelemaan värikuula-aseella ja ilmapistoolilla naapureittensa ikkunoita. Hän pyöri aseensa kanssa niin pihamaalla, lähimetsässä kuin parkkipaikallakin. Myös autot saivat osumia. Erään kerran häirikkö kavereineen tiputti savupanoksen asunnon postiluukusta. Arki asukkaan kanssa oli päivästä toiseen arvaamatonta. Hän soitteli ovikelloja, metelöi äänekkäästi ja kantoi toisinaan mukanaan kirvestä.

Asiat eskaloituivat vauhdilla ja vuokralainen sai lyhyen ajan sisällä kaksi varoitusta. Lopulta hänet velvoitettiin muuttamaan huoneistostaan välittömästi pois häädön uhalla. Varsinais-Suomen käräjäoikeus vahvisti häädön tammikuussa 2022. Vuokralainen vei asian vielä Turun hovioikeuteen, joka epäsi jatkokäsittelyluvan. (Turun hovioikeus 20.1.2022 nro 36)

Huoneiston hallintaanotto on pitkä prosessi

Elämisen äänet kuuluvat taloyhtiöön, mutta kaikella on rajansa. Ongelmiin on aika puuttua viimeistään silloin, kun häiritsevä käyttäytyminen tapahtuu toistuvasti ja poikkeaa luonteeltaan tavallisesta asumisesta. 

– Se on siis jotain muuta kuin satunnaisia juhlia. Lisäksi arvioinnissa suhtaudutaan etenkin ilta- ja yöaikaan tapahtuviin tekoihin ankarammin kuin päivällä tapahtuvaan häirintään. Huolestuttavin tilanne on tietysti silloin, kun naapuriasukkaiden henki ja terveys on uhattuna, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Marina Furuhjelm sanoo.

”Huolestuttavinta on tietysti silloin, kun naapuriasukkaiden henki ja terveys on uhattuna.”

Taloyhtiön ”kättä pidempi” -keino hankalan tilanteen ratkaisemiseksi on huoneiston hallintaanotto. Kyseessä on kuitenkin melko aikaa vievä ja mutkikas prosessi, joka vaatii edetäkseen vahvaa näyttöä. Päätös hallintaanotosta voidaan tehdä, vain jos sitä on edeltänyt ensiksi kirjallinen ja todistettavasti tiedoksi annettu hallituksen varoitus.

Vuokrahuoneiston kohdalla hallintaanotto kohdistuu osakkaan omistamaan huoneistoon eli sillä on suora vaikutus myös vuokralaisen asumiseen. Kun kyseessä on huonosti käyttäytyvä vuokralainen, taloyhtiön on annettava varoitus paitsi asunnon omistajalle myös vuokralaiselle, jotta tämä saa tilaisuuden parantaa käytöstään. Päätös itse hallintaanotosta on annettava tiedoksi molemmille osapuolille.

Lue lisää hallintaanotosta

Milloin vuokrasopimuksen voi purkaa ilman varoitusta?

Toinen vaihtoehto vuokralaisen kohdalla on vuokrasopimuksen purkaminen. Tällöin taloyhtiö kääntyy suoraan vuokranantajan puoleen ja pyytää tätä ryhtymään toimiin. Purkaminen edellyttää, että vuokranantaja on antanut ensin varoituksen. Jos vuokralainen korjaa tämän seurauksena käytöstään, sopimusta ei voida purkaa.

Tietyissä tilanteissa vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen jopa ilman varoitusta. Tästä oli kysymys alun esimerkkitapauksessa: Oikeuden tuli ratkaista, oliko vuokranantajalla oikeus jättää varoitus antamatta ja antaa ammuskelevalle asukkaalle pikainen lähtöpassi.

– Varoitusta ei tarvita, jos vuokralainen viettää häiritsevää elämää huoneistossaan tai rikkoo terveyden järjestyksen säilyttämisen turvaamiseksi laadittuja säädöksiä sekä menettelee näin toimiessaan erittäin moitittavalla tavalla, Furuhjelm täsmentää.

Tapauksessa vuokralainen ei oikeuden mukaan syyllistynyt vakavaan rikokseen, mutta kokonaisuutta tarkasteltaessa hänen käytöksensä oli erittäin moitittavaa. Teot olivat toistuvia ja miehen oli täytynyt ymmärtää muun muassa ammuskelun aiheuttavan pelkoa muissa asukkaissa. 

Samantyyppistä tapausta ratkottiin hiljattain toisessakin turkulaisessa taloyhtiössä. Taloyhtiölle selvisi, että vuokralainen oli tehnyt reiän kahden asunnon väliseen seinään ujuttaakseen sähköä asunnosta toiseen kannabiksen kasvatusta varten. Vaasan hovioikeus katsoi 13.5.2022 antamassaan ratkaisussa, että vuokrasopimuksen purku ilman varoitusta oli oikeutettu. Vaikka yksittäisten kannabiskasvien kasvattamista ei yksistään voitu luokitella vakavaksi rikokseksi, vuokralaisen menettely arvioitiin kokonaisuutena erittäin moitittavaksi. Hän oli tunkeutunut huumausaineiden kasvattamistarkoituksessa naapuriasuntoon.

Naapureiden sana ratkaisee

Vuokrasopimuksen purkaminen on äärimmäinen keino puuttua vuokrasuhteen ongelmiin. Siksi vuokranantajan on syytä varmistua näytön riittävyydestä. 

– Asukkaan häädön päätyessä oikeuteen on naapureiden havainnot ratkaisevia. Ennen kuin toimenpiteisiin ryhdytään, kannattaa siis kuulla muita ja samalla varmistaa, että he suostuvat tarvittaessa todistamaan oikeudessa, Furuhjelm kertoo. 

Tilanteesta voi pahimmillaan muodostua hankala, sillä poliisi ei voi antaa tietoja asunnossa käynneistä tai niiden syistä eivätkä asukkaat välttämättä uskalla todistaa esimerkiksi väkivaltaista naapuriaan vastaan. 

– Jos näyttöä ei kyetä saamaan, asiaa on yritettävä edistää muilla tavoin kuin oikeusteitse. Kaikissa riidoissa kannattaa alkuun ainakin kokeilla ongelman ratkaisemista keskustelemalla, Furuhjelm muistuttaa.

Facebook
Twitter
LinkedIn