Onko taloyhtiösi turvallinen? Näissä asioissa on usein parantamisen varaa

Taloyhtiöiden paloturvallisuus vaatii valppautta vuoden jokaisena päivänä. Pelastussuunnitelma ei yksin riitä: tarvitaan aktiivista viestintää, tarkkoja ohjeistuksia ja arjen pieniä tekoja. 

Vastuu taloyhtiön paloturvallisuudesta kuuluu jokaiselle. Hallitus ja isännöitsijä vastaavat määräysten mukaisista turvallisuusjärjestelyistä ja niiden noudattamisesta. Tehtäviin kuuluvat muun muassa taloyhtiön pelastussuunnitelman eli lakisääteisen selvityksen laatiminen talon turvallisuusjärjestelyistä sekä asukkaiden opastaminen paloturvallisuusasioissa. Aiheeseen liittyvät kysymykset ja havainnot kannattaa ottaa säännöllisesti puheeksi taloyhtiön kokouksissa tai muissa yhteisissä tapahtumissa.

Osakkaan on puolestaan varmistettava, että riskit on minimoitu omassa kodissa. Lue tästä lista asioista, johon kodissa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Yksi asukkaille kuuluva tärkeä tehtävä on testata palovaroittimien toimivuus kuukausittain.

Viisi tyypillistä epäkohtaa taloyhtiöiden paloturvallisuudessa

1. Asukkaiden oma toiminta 

Vaaratilanteisiin liittyvät oikeat toimintamallit ovat tutkimusten mukaan monilla ihmisillä edelleen hukassa. Esimerkiksi tulipaloon liittyvät toimintaohjeet vaativat säännöllistä kirkastamista. Esimerkiksi kerrostalossa ei saa pyrkiä ulos savuisen porraskäytävän kautta, sillä myrkyllinen savu tainnuttaa nopeasti. Vaikka yleiset ohjeet eri vaaratilanteisiin löytyvät taloyhtiöistä, niistä kannattaa keskustella aika ajoin. Samalla on hyvä pohtia, tuleeko ohjeita tarkentaa kiinteistökohtaisilla tiedoilla tai olisiko hyödyllistä käyttää havainnollistamiseen valokuvia.

Pikakertaus tärkeimmistä ohjeista löytyy täältä.

2. Epätarkat suunnitelmat ja ohjeet

Pelastussuunnitelma on usein epätarkka tai laadittu liian yleisellä tasolla. Kyseessä on taloyhtiön turvallisuuden tärkein asiakirja, joten se on ehdottomasti työstettävä perusteellisesti ja juuri kyseisen kiinteistön ominaisuudet huomioiden. Pelastussuunnitelmaa ei pidä ajatella pakollisena pahana, vaan sen laadintaan ja päivittämiseen kannattaa varata runsaasti aikaa.  

3. Pelastussuunnitelman sisällöstä tiedottaminen

Ei riitä, että pelastussuunnitelma laaditaan huolella. Yhtä tärkeää on tiedottaa suunnitelman sisällöstä ja avata asukkaiden omaa roolia turvallisuuden suhteen. Asukkaita on hyvä kannustaa ilmoittamaan havaitsemistaan vaaranpaikoista joko huoltoyhtiöön, hallitukselle tai isännöitsijälle. Pelastussuunnitelmaa on toteutettava aktiivisesti arjen tasolla niin, että jokainen taloyhtiön asukas voi tuntea olonsa turvalliseksi. Tähän kuuluu avoin ja aktiivinen keskustelu esille tulleista huolenaiheista sekä yhteinen tahtotila kiinteistön turvallisuuden parantamiseen.

4. Puute vastuuhenkilöistä

Eri turvallisuustehtäviin kannattaa nimetä vastuuhenkilöt, vaikka lainsäädäntö ei sitä vaadikaan. Jos tehtäviin ei nimetä ketään, turvallisuudesta huolehtiminen jää yksinomaan taloyhtiön hallituksen kontolle monien muiden asioiden oheen. Turvallisuuspäällikkö- tai turvallisuustiimi on mukana laatimassa pelastussuunnitelmaa hallituksen kanssa, huolehtii viestinnästä asukkaiden suuntaan ja kokoaa havainnot turvallisuuteen liittyvistä puutteista. 

On hyvä muistaa, että turvallisuustehtävän vastaanottaminen ei tuo mukanaan juridista vastuuta. Vastuu turvallisuudesta säilyy taloyhtiön hallituksella.

5. Ongelmat talon rakenteissa

Vanhojen kiinteistöjen rakenteellisessa paloturvallisuudessa ja poistumisturvallisuudessa on usein parannettavaa. Pelastussuunnitelmaa päivittäessä kannattaa kiinnittää erityishuomio esimerkiksi ullakkotilojen tai kellareiden palo-osastointiin sekä palo-ovien kuntoon. Lisäksi yksi tyypillinen ongelma taloyhtiössä on tavaroiden varastointi poistumisteillä ja yleisissä tiloissa. Syttyessään ne aiheuttavat savua poistumisteille ja hidastavat tai jopa estävät rakennuksesta poistumista. Lisäksi on otettava huomioon ilkivallan vaara: ylimääräiset roinat väärässä paikassa houkuttelevat tuhopolttajia.

Artikkelissa asiantuntijana Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön koulutuspäälliköltä Ira Pasi.

Palovaroitinpäivää vietetään 1.12.
Lue lisää 
tästä.

Kuva: Pelastusopisto

Facebook
Twitter
LinkedIn