Lumityöt taloyhtiössä talkoovoimin vaatii asukkailta sitoutumista – sopikaa työnjaosta tarkasti

Lumityöt taloyhtiössä saattaa helposti aiheuttaa kiistoja, jos vastuunjakoa ja viestintää ei tehdä huolella. Miten pienessä asuinyhteisössä selvitään talvisista tehtävistä siten, että sopu säilyy ja kulkureitit pysyvät turvallisina?

On varsin yleistä, että päätös pienen taloyhtiön lumitöiden hoitamisesta talkoovoimin tehdään ohimennen pihapolulla sen enempää asiaan perehtymättä. On kuitenkin tärkeää, että lumityöt taloyhtiössä vastuunjakoineen käsitellään yhtiökokouksessa tai asiasta laaditaan kaikkien asukkaiden kesken virallinen sopimus. Samalla kirjataan ylös konkreettiset toimet liittyen esimerkiksi kolaamiseen, kulkuväylien hiekoittamiseen tai lumien pudottamiseen: mikä on toimintatapa, jos osakas ei kykene huolehtimaan hänelle osoitetuista tehtävistä tai miten taloyhtiön lumityöt jaetaan osakkaiden kesken.

– Pöytäkirjan tarkka ja selkeä muotoilu auttaa myös tulevissa tilanteissa, mikäli tarvitaan tietoa siitä, mitä on sovittu ja kuka kantaa vastuun eri tehtävistä, Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Marina Furuhjelm sanoo.

Vaikka talkootyö on usein kustannustehokasta ja yhteisöllistä, on tärkeää muistaa, että päätös ei sido niitä osakkaita, jotka eivät osallistu yhtiökokoukseen. Jos taas näyttää siltä, että taloyhtiöstä ei löydy tarpeeksi talkoohenkeä lumitöiden suorittamiseen, järkevintä on suosiolla kääntyä kiinteistönhuoltopalvelun puoleen. 

– Talkoista kieltäytyvää osakkeenomistajaa ei voida velvoittaa osallistumaan yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvien tehtävien suorittamiseen. Häneltä ei voida myöskään periä suurempaa vastiketta kuin muilta osakkailta, Furuhjelm muistuttaa.

Lumityöt taloyhtiössä ja korostunut huolellisuusvelvoite  

Yhtiökokouksen jälkeen on tärkeää pitää lumitöitä koskeva keskustelu aktiivisena ja tiedottaa sovituista tehtävistä säännöllisesti jo ennen talvea. Osakkaille ja asukkaille kannattaa lähettää yhteenveto tehdyistä päätöksistä, mukaan lukien käytännöt ja vastuunjaot. Lisäksi säännölliset muistutukset syksyn aikana, esimerkiksi sähköpostitse tai asukkaiden WhatsApp-ryhmässä, pitävät asukkaat ajan tasalla tulevista toimista ja niiden tärkeydestä.

Osakkaiden tulee saada asianmukaista tietoa siitä, miksi huolehtiminen talvisesta turvallisuudesta on otettava vakavasti. Kiinteistönomistajalla on korostunut huolellisuusvelvoite, joka kattaa niin pihamaan kunnossapidon kuin turvallisuuden ylläpitämisen. 

– Vapautuakseen vastuusta esimerkiksi liukastumistilanteessa, taloyhtiön on osoitettava toimineensa huolellisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että lumityöt ja hiekoitus täytyy suorittaa asianmukaisesti ja säännöllisesti, Furuhjelm sanoo.

Hallitus ja isännöitsijä vastaavat viime kädessä siitä, että pihamaalla on turvallista liikkua. Heidän on varmistettava, että taloyhtiön alueella noudatetaan sovittuja käytäntöjä, ja että kaikki turvallisuusriskit on minimoitu. Asukkaiden tehtävä on puolestaan ilmoittaa välittömästi eteenpäin huomaamistaan vaaranpaikoista, kuten liukkaista kohdista tai epätasaisista alueista, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita

– Talkoovoimin tehdyssä työssä riittää, että taloyhtiö voi osoittaa osakkaiden suorittaneen säntillisesti omalle vuorolleen kuuluvat tehtävät. Taloyhtiön on suositeltavaa pitää esimerkiksi päiväkirjaa hiekoitusvuoroista, jotta tarpeen vaatiessa se voi osoittaa täyttäneensä korostuneen huolellisuusvelvoitteen, Furuhjelm sanoo.

Lue lisää: Kahden miljoonan kaatuminen – taloyhtiön talvikunnossapito vaatii jatkuvaa tarkkailua

Taloyhtiön lumityöt kannattaa tietyissä tapauksissa ulkoistaa

Jos taloyhtiössä ei huolehdita talvikunnossapidosta vaaditulla tavalla, vaikka vastuista on sovittu, taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän täytyy huolehtia asia välittömästi kuntoon. Ainoastaan siten voidaan välttyä vastuulta onnettomuustilanteen toteutuessa. Ensimmäinen askel on tunnistaa, miksi sovitut käytännöt eivät toteudu. Tämä voi vaatia keskustelua asukkaiden ja hallituksen jäsenten ja kanssa. 

Lue lisää: Viisi kysymystä taloyhtiön lumitöistä

Furuhjelm muistuttaa, että suuren vastuun takia talvikunnossapito talkoovoimin on mahdollista vain pienissä rivitalo- ja paritaloyhtiöissä.  Niissäkin riski vastuista voi konkretisoitua, jos esimerkiksi ulkopuolinen kulkija tai vaikkapa postinkantaja kaatuu ja loukkaa itsensä. 

– Vähänkin isommissa yhtiöissä talvikunnossapitoon liittyvät työtehtävät tulisi ostaa ulkopuolisilta ammattilaisilta. Toisaalta ei kuitenkaan pidä unohtaa, että taloyhtiön korostunut huolenpitovelvollisuus säilyy, vaikka kunnossapitopalvelun ostaisikin yritykseltä. Huolellisen sopimisen tärkeyttä ei silloinkaan ei voi tarpeeksi painottaa, Furuhjelm painottaa.

Taloyhtiön lumityöt, näin niistä selvitään:

  • Sopikaa talven talkootöistä ja siihen liittyvistä toimintatavoista yhtiökokouksessa. 
  • Pyytäkää yhtiökokouksesta poissa olleilta kirjallinen suostumus tehtävien suorittamiseen. 
  • Keskustelkaa avoimesti säännöistä, vastuista ja velvollisuuksista.
  • Jakakaa tehtävävuorot huolella ja muistuttakaa niistä säännöllisesti ennen talvea.
  • Pitäkää talven aikana päiväkirjaa tehdyistä töistä, kuten hiekoitusvuoroista.
  • Siirtäkää työ ulkopuoliselle tekijälle välittömästi, jos näyttää siltä, ettei piha pysy talkoovoimin turvallisena.
  • Jos laaditte sopimuksen ulkopuolisen tekijän kanssa, kirjatkaa dokumenttiin, että palvelutarjoaja vastaa myös lumi- ja jäätilanteen tarkkailusta.

Kuva: Unsplash

Artikkeli päivitetty 21.11.2023

Facebook
Twitter
LinkedIn