Taloyhtiön lumityöt – näistä usein kysytään

Taloyhtiön lumityöt herättävät taloyhtiössä monenlaisia kysymyksiä talvisin: Voiko lumikasoille varata tilaa autopaikoilta, kenelle ilmoitetaan pihamaan vaaranpaikoista ja kuka hoitaa pois kiinteistön rajalle muodostuneen jättimäisen aurausvallin?

Viimeistään nyt kannattaa varmistaa, että taloyhtiön talviturvallisuus on varmasti kunnossa. Kiinteistönomistaja on aina lähtökohtaisesti vastuussa kiinteistön alueella tapahtuneista liukastumisista tai lumen ja jään putoamisesta aiheutuneista vahingoista. Päänvaivaa talvisin aiheuttavat etenkin taloyhtiön lumityöt: parkkialueelle kasaantuvat kinokset, aurausvallit, liukkaus ja räystäille kertyvä lumi ja jää. 

Useimmat taloyhtiöt ovat ulkoistaneet talvikunnossapidon huoltoyhtiöille. On kuitenkin oleellista pitää mielessä, että tästä huolimatta vastuu turvallisuudesta on viime kädessä taloyhtiöllä. Siksi on tärkeää, että huoltosopimuksen sisältö talvikunnossapidon osalta katsotaan läpi huolellisesti. Pienemmissä taloyhtiöissä lumityöt hoituvat yleensä talkoovoimin. Kokosimme yhteen viisi kysymystä, jotka säännöllisesti nousevat taloyhtiöissä esiin talvisin.

Kuka hoitaa tonttiliittymään muodostuneen aurausvallin?

Kiinteistönomistaja. Kun kaupunki on puhdistanut lumet kadun sivuun, ne siirtyvät tontin haltijan omaisuudeksi. Omistajan tehtävä on hoitaa lumi pois joko omalle tontille tai lumenkaatopaikalle. Kiinteistönomistajalla ei ole oikeutta kolata lumia muiden tontille – esimerkiksi tien laitaan kaupungin puolelle.

Taloyhtiön tontin edustalla kulkee jalkakäytävä? Kenen vastuulle sen hoitaminen kuuluu?

Tämä on tärkeää selvittää ensi tilassa, jos asiasta on vähänkin epäselvyyttä. Jalkakäytävä voi kuulua niin taloyhtiön, kunnan kuin kaupunginkin vastuulle. Vastuut vaihtelevat jopa kaupunginosien sisällä eli taloyhtiön kannattaa varmistaa, mihin sen velvollisuudet tarkalleen ottaen ulottuvat.

Voiko tontilta varata autopaikkoja lumelle?

Tämä riippuu siitä, kuka autopaikkoja hallitsee. Osakashallinnassa olevia autopaikkoja ei voida hallituksen päätöksellä ottaa muuhun käyttöön ilman osakkeenomistajan suostumusta.

Taloyhtiön hallinnassa olevien autopaikkojen osalta hallitus voi tehdä päätöksen paikkojen erityisestä käytöstä. Tällöin esimerkiksi vierasautopaikka on mahdollistaa poistaa käytöstä talvikaudeksi, jotta tilaa voidaan hyödyntää lumien kasaamiseen. Jos vierasautopaikat puuttuvat, taloyhtiö voi myös päättää tiettyjen autopaikkojen irtisanomisesta. Perusteeksi riittää se, että paikkoja tarvitaan yhtiön omaan käyttöön.

Kun hallitus tekee mitä tahansa pihaan liittyviä tärkeitä päätöksiä, asiasta tulee tiedottaa viipymättä kaikille asukkaille.

Kenelle ilmoitetaan katolta roikkuvista jääpuikoista tai muista vaaranpaikoista?

On tärkeää, että asukkaat ja osakkaat kiinnittävät huomion taloyhtiön vaaranpaikkoihin – etenkin talvisaikaan. Heidän velvollisuutensa on ilmoittaa, jos katon reunalta roikkuu uhkaavia lumivalleja tai piha kaipaa hiekoittamista. Isommissa taloyhtiöissä talvikunnossapidosta sovitaan tyypillisesti kiinteistönhuollon kanssa, joten pihan puutteista ja tarpeista ilmoitetaan suoraan kyseiseen yritykseen. Hallituksen tulee huolehtia siitä, että kaikille asukkaille ja osakkaille viestitään selkeästi, mikä taho hoitaa kiinteistön pihatyöt ja miten yhteydenotto tapahtuu. 

Jos taloyhtiössä on sovittu, että työt tehdään talkootöinä, hommiin voi ryhtyä saman tien tai sopia hallituksen tai isännöitsijän kanssa tehtävänjaosta.

Pyörät estävät talvisen pihan kunnossapitotyöt, mitä tehdä?

Huoltoyhtiö voi väliaikaisesti siirtää pyörät pois kunnossapitotöiden ajaksi. Jos taloyhtiössä tulee kuitenkin tarve siirtää pyörät pois pihalta pidemmäksi aikaa toiseen paikkaan, esimerkiksi sisätiloihin talven ajaksi, taloyhtiön täytyy ensin tiedottaa asukkaille pyörien siirtämistarpeesta. Ensisijaisesti siis pyydetään, että pyörien omistajat siirtävät omaisuutensa itse sille osoitettuun paikkaan.

Pihalle kannattaa lisäksi laittaa ilmoitus siitä, että pyörien säilytys tietyllä alueella ei esimerkiksi talven aikana ole lumitöistä johtuen sallittua. Yhtiö voi siirtää pyörätelineet pois talveksi, jos ne eivät ole kiinteästi asennettuja. 

Facebook
Twitter
LinkedIn