Pysy kartalla taloyhtiön taloudesta

On koko taloyhtiön etu, että osakkaat ovat selvillä yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Taloyhtiön tilinpäätökseen kannattaakin tutustua huolella ja ajan kanssa. 

Asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistaminen tuottaa paitsi oikeuden hallita tiettyä huoneistoa yhtiön omistamassa rakennuksessa myös omistusosuuden asunto-osakeyhtiöön. Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen maksamaan yhtiövastiketta yhtiön menojen kattamiseksi. Joissain harvoissa tapauksissa asunto-osakeyhtiöt saavat vuokratuloja ja pystyvät näin rahoittamaan toimintaansa, mutta pääsääntöisesti asunto-osakeyhtiöt kattavat menonsa osakkailta perittäviltä yhtiövastikkeilla. Asunto-osakeyhtiössä voi olla myös käyttökorvauksiin ja yhteishankintoihin liittyviä maksuja yhtiölle. 

Tarkoitus ei ole tuottaa voittoa

Jotta osakas voisi arvioida asunto-osakeyhtiön taloudellista asemaa ja sen asioiden hoitoa, hänen on syytä tutustua asunto-osakeyhtiön tilinpäätökseen. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma ja tase sekä niitä täydentävät liitetiedot. Lisäksi tilinpäätökseen liitetään toimintakertomus, jonka merkitys on keskeinen tilipäätöstietoja täydentävänä ja selventävänä dokumenttina.

Tuloslaskelman ideana on näyttää, miten yhtiön tulos on syntynyt. Tuloslaskelmassa näkyvät tulot ja maksetut menot. Lisäksi tuloslaskelmassa on edellisen vuoden vastaavat tiedot, jonka perusteella osakas voi verrata talouden tulojen ja menojen kehitystä. Ajatuksena on, että tulot kattavat menot mahdollisimman tarkasti. Asunto-osakeyhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

Katso tase ja toimintakertomus

Taseesta ilmenevät yhtiön varat ja velat sekä oma pääoma tilikauden viimeisenä päivänä. Tase jaetaan vastaava ja vastattavaa -puoliin. Vastaava-puoli näyttää yhtiön varallisuuden kuten rakennukset ja laitteet. Vastattavaa-puoli taas näyttää, miten ja millä varallisuus on rahoitettu. Taseen kummankin puolen loppusummien tulee olla yhtä suuret.

Toimintakertomuksessa tulee olla tieto yhtiövastikkeen käytöstä, jos yhtiössä on eri tarkoituksiin perittäviä vastikkeita (kuten hoito- ja pääomavastikkeet), tiedot pääomalainoista, tiedot rasitteista ja kiinnityksistä sekä tiedot olennaisista tapahtumista tilikauden aikana ja sen jälkeen. Toimintakertomuksessa on myös annettava selvitys talousarvion toteutumisesta, tiedot olennaisista poikkeamista talousarvioon nähden, arvio tulevasta kehityksestä sekä esitys voiton ja muun oman pääoman jakamisesta. 

Älä jätä yhtiökokousta väliin

Edellä mainittujen dokumenttien lisäksi osakkaan tulee kiinnittää huomioita myös laissa vaadittuun hallituksen kunnossapitotarveselvitykseen. Tässä dokumentissa on hallituksen arvion perusteella määritelty seuraavan viiden vuoden aikana oleva kunnossapitotarve, joka vaikuttaa olennaisesti huoneistojen käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen ja muihin käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Kunnossapitotarveselvityksen tarkoitus on nimenomaan kiinnittää osakkaiden huomio pitkäjänteiseen kiinteistönhoidon tarpeeseen ja tuleviin rahoitustarpeisiin.

Taloyhtiön taloutta käsittelevät dokumentit käydään läpi yhtiökokouksessa. Jotta yhtiössä vältytään turhilta epäilyiltä ja luottamus asioiden hoitoon säilyy, numerot on avattava avoimesti ja riittävän kattavasti. Yhtiössä on kaikkien etu, että osakkaat ovat hyvin selvillä yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja luottavat yhtiön johdon kykyyn hoitaa tehtäväänsä huolellisesti.

Kimmo Rytkönen,
asianajaja, varatuomari

Facebook
Twitter
LinkedIn