Rakentamis- ja ympäristöasioista valittaminen KHO:een edellyttää nyt valituslupaa

Vuoden alussa voimaan astunut lakimuutos rajaa kansalaisten mahdollisuuksia valittaa rakentamis- ja ympäristöasioita koskevista päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lähes kaikissa ympäristönsuojelulain, vesilain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain mukaisissa päätöksissä vaaditaan nyt valituslupa.

Valituslupa tarvitaan jatkossa myös hallinto-oikeuden tekemistä luonto- ja lintudirektiivien lajeista johtuvista poikkeuslupapäätöksistä. Nämä poikkeuslupapäätökset ovat myös tarkastelussa käynnissä olevassa yhden luukun palvelujen lakihankkeessa.

Lakimuutokset vähentävät korkeimman hallinto-oikeuden tekemien ratkaisujen määrää. Valitusluvan käsittely kestää tällä hetkellä noin kuusi kuukautta. Jos valituslupa saadaan, valituksen käsittely kestää sen päälle yleensä vielä kuusi kuukautta, jolloin kokonaiskäsittelyaika on noin 12 kuukautta.

Pitkällä aikavälillä uudistuksen tavoitteena on vapauttaa korkeimman hallinto-oikeuden resursseja, jolloin yhteiskunnallisesti merkittävien valitusasioiden käsittely nopeutuu.

Ympäristönsuojelulain nojalla annettaviin ympäristöministeriön päätöksiin haetaan jatkossa muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta eikä enää ensiasteena korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Vesitalouslupien sekä vesitalouslupien ja ympäristölupien yhteiskäsittelyasioita koskevat valituskirjelmät toimitetaan jatkossa suoraan Vaasan hallinto-oikeudelle, ei asiasta päättäneelle viranomaiselle.

Facebook
Twitter
LinkedIn