Sähköautoilu yleistyy – tulevaisuudessa päätöksenteko taloyhtiöissä helpottuu

Liikenteen turvallisuusviraston, Trafin, tilastojen mukaan Suomessa oli kesäkuun 2016 loppuun mennessä 1 142 sähköautoa. Myös ladattavien hybridiautojen määrä on kasvanut huomattavasti. EU kaavailee rakennusmääräysten päivittämistä, ja mikäli EU:n komission ehdotus rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttamisesta menee läpi, uusiin ja laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin tulisi sen jälkeen voida asentaa sähköautojen latauspiste. Sähköautoilu on jo osa nykypäivää ja taloyhtiöiden tulisi selvittää sähköautojen latausmahdollisuudet asukkailleen.
Sähköautojen latauspisteiden hankkiminen voidaan toteuttaa taloyhtiössä useammalla tavalla. Hankkeesta päätetään yhtiökokouksessa. Päätöksentekoon vaikuttaa muun muassa se ovatko autopaikat osakashallinnassa vai kuuluvatko ne yhtiölle. Lisäksi huomioidaan sähköverkon kunto sekä latausmahdollisuudesta kiinnostuneiden osakkaiden määrä. Keskeisin kysymys päätöksentekoon liittyen on kuitenkin se, onko latauspisteiden hankkiminen asunto-osakeyhtiölain tarkoittama tavanomainen uudistus.Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voi päättää yksinkertaisella enemmistöllä sellaisesta tavanomaisesta uudistuksesta, josta aiheutuva maksuvelvollisuus ei muodostu osakkaalle kohtuuttoman ankaraksi. Jos esimerkiksi taloyhtiön sähköverkko on teknisen käyttöikänsä päässä, ja se tulisi muutenkin uudistaa, voisi tämän saneerauksen yhteydessä varustaa autopaikat sähköauton latausmahdollisuudella. Tällainen sähköverkon kokonaissaneeraus voidaan nähdä tavanomaisena uudistuksena, jolloin asiasta päätetään taloyhtiössä enemmistöpäätöksellä ja hankkeen kustannuksiin osallistuvat kaikki osakkaat.

Ajat muuttuvat, tarvitaan uusia näkökulmia

Entä siinä tapauksessa, kun taloyhtiön sähköverkon uudistamisen syy on pelkästään latausmahdollisuuden hankkiminen? Onko tällainen saneeraustoimenpide tavanomainen perusparannushanke yhtiössä? Jos näin ei ole, tarvitaan päätöksen läpiviemiseksi enemmistön kannatuksen lisäksi kaikkien osakkeenomistajien suostumus ja osallistuminen hankkeen rahoittamiseen vastikkeiden muodossa.

Sähköautojen yleistyminen kuitenkin jatkuu. On siis ajan kysymys, milloin sähköautojen latauspisteiden hankkimista itsessään voidaan pitää tavanomaisena. Tavanmukaisuutta arvioitaessa vaikutusta on esimerkiksi sillä, miten asiaan suhtaudutaan uudisrakentamisessa. Vaikka uudistusta ei vielä pidetä tavanomaisena, lähes kaikki tulevaisuuden taloyhtiöt varustetaan sähköautojen latausmahdollisuudella. Lisäksi yleinen mielipide hankkeen tavanomaisuudesta muuttuu, jos rakentamismääräyksiin saadaan normi lataustolppien asentamisesta.

Joel Sariola,
Asianajaja

Facebook
Twitter
LinkedIn