Taloyhtiön hallituksen kannattaa toimia suunnitelmallisesti ja kuunnella asiantuntijoita

Taloyhtiön hallituksen tärkein tehtävä on ajaa koko yhtiön etua. Kun hallituksessa on mukana luottamustehtävästään aidosti kiinnostuneita jäseniä, saadaan talossa aikaiseksi isoja asioita. Millainen on kiinteistöjuristin mielestä hyvä hallitus ja mitä toimikauden alkumetreillä kannattaa huomioida?

Kiinteistöjuristi pääsee työnsä kautta kurkistamaan hyvin erilaisten taloyhtiöiden arkeen. Parhaimmillaan hallituksessa on edustettuna osakkaiden kirjo, jolloin erilaiset näkemykset ja toiveet tulevat huomioiduiksi. Tärkeää on myös hallituksen ja isännöitsijän sujuva yhteistyö. Johdon keskeinen tehtävä on huolehtia siitä, että osakkaat ja asukkaat sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin. Niiden ytimessä on hyvä asuminen tässä hetkessä ja järkevät päätökset tulevaisuuden suhteen.

Asianajaja Marina Furuhjelm, millainen on taloyhtiön hallituksen ideaali kokoonpano?

Mielestäni on ensisijaisen tärkeää, että hallituksessa on mukana henkilöitä, jotka todella haluavat edistää taloyhtiön yhteistä hyvää. Kenenkään ei kannata lähteä mukaan passiiviseksi jäseneksi, sillä tehtävä voi viedä aikaa – etenkin, jos työn alla on isoja remontteja.  Kun hallituksen kokoonpanoa mietitään, kannattaa huomioida tulevan toimikauden työsarka. Sen kautta hahmottuu paremmin, millaisesta osaamisesta yhtiössä voisi olla hyötyä juuri nyt. Jos edessä on esimerkiksi linjasaneeraus, kenties talolta löytyy alan osaamista. Vielä parempi, jos mukaan saadaan silloin myös viestinnän ammattilainen. Hallituskonkareista, joilla on hallussaan tärkeää tietoa jo usean vuoden ajalta, kannattaa pitää kiinni. Tietysti myös hallituksen ikäjakaumaan on syytä kiinnittää huomiota. Eri-ikäiset ja eri elämäntilanteessa olevat jäsenet tuovat oman viiteryhmänsä näkemyksiä mukaan taloyhtiön kehittämiseen.

Mikä on tärkeintä, kun uusi hallitus aloittaa toimintansa?

Hallitustyöskentely edellyttää ennen kaikkea suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta. Alkuvaiheessa jokaisen hallituksen jäsenen kannattaa ottaa haltuun meneillään olevat projektit, talouden luvut ja keskeiset termit. Alkuvaiheen muita tärkeitä asioita ovat nykytilan arviointi ja tavoitteiden asettaminen. Uuden hallituksen täytyy tietää, mikä on osakkaiden tahtotila, jotta se osaa tavoitella yhteistä hyvää. Jos osakkaiden näkemystä ei ole vielä muodostettu, vastauksia saadaan vaikkapa kyselyillä tai osakasilloissa. Tiedon pohjalta taloyhtiölle hahmottuu toimiva strategia.

”Hallituksen kannattaa satsata viestintään. Avoimuus rakentaa luottamusta.”

Lain mukaan taloyhtiön johdolla on tiedonantovelvollisuus yhtiökokouksessa, jossa vastaillaan osakkaiden kysymyksiin. Muuta arjen viestintää ei ole virallisesti määritelty. Olen kuitenkin avoimuuden kannattaja eli mielestäni hallituksen tulee viestiä aktiivisesti ja mitään peittelemättä taloyhtiön asioista. Se rakentaa luottamusta. Viestintä ei tarkoita pöytäkirjojen toimittamista osakkaille, vaan säännöllistä tiedottamista työn alla olevista asioista ja muista ajankohtaisista aiheista. Viestintätavat kannattaa lyödä lukkoon jo toimikauden ensimmäisessä kokouksessa. Ehkä porukasta löytyy henkilö, joka voi ottaa viestinnän vastuulleen.

Millaisiin virheisiin hallitus mielestäsi useimmiten sortuu?

Taloyhtiön kannalta pahimmat tilanteet syntyvät silloin, kun hallituksen jäseniltä puuttuu kiinnostus yhteisten asioiden hoitamiseen: yksi on mukana pakolla, toinen haluaa jäsenyyden kautta edistää omia projektejaan. Jokaisen jäsenen on osattava jäävätä itsensä niissä päätöksissä, joissa mukana voi olla oma intressi. Suuri virhe on myös se, että hallitus ei suostu vaikeassa tilanteessa tai monimutkaisten sopimusasioiden äärellä kuuntelemaan asiantuntijoita. Esimerkiksi korjaus- ja lisärakennushankkeiden menestyksekäs läpivienti vaatii laaja-alaista asiantuntemusta myös juridiikasta. Kääntymällä ajoissa ammattilaisen puoleen, vältytään monilta riidoilta ja ongelmien kärjistymisiltä.

Mikä on puheenjohtajan rooli hallituksessa?

Ensinnäkin se on kiistattoman tärkeä. Hyvä puheenjohtaja paneutuu asioihin huolella sekä osaa keskustella asiantuntijoiden kanssa ja kuunnella heidän tärkeitä viestejään. Puheenjohtaja on eräänlainen siltojen rakentaja, jolla on selkeä näkemys osakkaiden tahdosta. Jos johtajuus ontuu, siitä kärsii koko taloyhtiö. Tällöin riidatkin leimahtavat helposti. Huono puheenjohtaja keskittyy vääriin asioihin, laiminlyö tehtäviään ja toimii vailla päämäärää.

Miksi kannattaa lähteä mukaan hallitukseen?

Osakkaan näkökulmasta siksi, koska se on aidosti paras keino vaikuttaa yhteisen omaisuuden hoitamiseen ja asuntojen arvon kehittymiseen pitkällä tähtäimellä. Jäsenyys tarjoaa arvokasta kokemusta siitä, miten isoja projekteja viedään läpi. Lisäksi se antaa mahdollisuuden kehittää yhteistyötaitoja.

Facebook
Twitter
LinkedIn