Taloyhtiön hallituksen uusi jäsen – näin selviät tehtävässäsi hyvin

Taloyhtiön hallituksessa pärjää oikealla asenteella ja perehtymällä asioihin. Tehtävä on tärkeä ja vastuullinen, mutta maallikko pärjää siinä mainiosti.   

Päädyitkö taloyhtiön hallitukseen omasta innostuksesta vai yllättäen ja pyytämättä? Tänäkin keväänä lukuisat uudet hallituksen jäsenet pohtivat hallituksen jäsenyyden tuomaa vastuuta ja työsarkaa. Miten kaikesta selviää, jos taloyhtiön asiat eivät ole aiemmin juurikaan kiinnostaneet? 

Kannattaa pitää mielessä, että vaikka tehtävä on vastuullinen, maallikko selviää siitä varsin hyvin. Riittää, kun käyttää arkijärkeä ja vaalii normaalia huolellisuutta. Parhaan startin työhön antaa huolellinen perehdytys ja oman asenteen tarkistus: teet tärkeää työtä yhteisen hyvän eteen ja pääset vaikuttamaan omaisuuden arvoon näköalapaikalta. Arvosta siis luottamustoimeasi ja pyri tekemään siinä parhaasi.

Selvitä nämä heti alkuun

Uuden hallituksen jäsenen kannattaa selvittää kaikki meneillään olevat projektit, talouden luvut ja keskeiset termit. Isännöitsijän ja pidempään hallituksessa toimineiden jäsenten tehtävä on auttaa uudet mukaan taloyhtiön kuvioihin. Oleellisinta on, että ymmärrät tehtäväkentän, vastuut ja toimivallan rajat. 

Tutustu huolella näihin asiakirjoihin:

  • taloyhtiön yhtiöjärjestys
  • tilinpäätösasiakirjat ja talousarvio
  • yhtiön tärkeimmät sopimukset (esimerkiksi isännöinti-, huolto- ja vakuutussopimukset)
  • kunnossapitotarveselvitys
  • pelastussuunnitelma

Kun tehtäväkenttä ja taloyhtiön taloudellinen tilanne alkavat avautua myös uusille jäsenille, hallituksen kannattaa seuraavaksi miettiä yhdessä selkeät tavoitteet tulevalle hallituskaudelle. Hallitus menestyy työssään, kun se toimii suunnitelmallisesti ja kuuntelee aktiivisesti osakkaita.

Huolestuttaako vastuu?

Taloyhtiön hallitus on vastuussa monista asioista, mutta sitä ei tarvitse säikähtää. Hallituksen jäsenen edellytetään noudattavan huolellisuusvelvoitetta. Tällä tarkoitetaan käytännössä sellaista toimintaa, jota asemaan valitulta henkilöltä voidaan kohtuudella odottaa. Kun hallituksen jäsen tekee tehtävänsä huolella, toimii rehellisesti ja kääntyy ongelmatilanteissa asiantuntijan puoleen, hän voi nukkua yönsä hyvin. Huolellisen hallitusjäsenen päätyminen korvausvastuuseen on äärimmäisen harvinaista.

Lue lisää: Viisi kysymystä taloyhtiön hallituksen vastuusta

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön hallituksen tehtävä on

  • huolehtia hallinnosta
  • huolehtia kiinteistön ja rakennusten hoidosta
  • huolehtia muusta toiminnasta
  • järjestää taloyhtiön talouden valvonta
  • varmistaa, että osakkaat ja asukkaat saavat riittävästi tietoa.

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn