Taloyhtiön pihan turvallisuudesta on huolehdittava vuoden ympäri

Joukko nuoria oli ollut keinumassa taloyhtiön takapihalla sijaitsevassa keinussa. Keinun kiinnitys petti kesken kiikkumisen, ja tämän seurauksena yksi nuorista putosi ja mursi kätensä. Loukkaantunut nuori vaati taloyhtiöltä vahingonkorvausta aiheutuneesta vahingosta. Miten tapaus ratkesi ja mitkä seikat siihen vaikuttivat?

Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Mikko Ravi kertoo tapauksesta, jossa taloyhtiö oli hankkinut keinun pari vuotta aikaisemmin. Taloyhtiön käyttämä kiinteistönhoitoyhtiö oli kiinteistöhoitosopimuksen mukaisesti hoitanut ja tarkkaillut rakennusten, kulkuväylien ja piha-alueiden ohella sinne sijoitettuja leikkivälineitä ja niiden kuntoa. 

Tapaturman jälkeen suoritetussa tarkastuksessa keinun rakenteissa tai huollossa ei ollut havaittu puutteita. Huoltoyhtiön mukaan se ei ollut vahinkoa edeltäneellä viikolla suorittamassaan tarkastuksessa havainnut keinussa mitään puutteita. Asian tarkemman selvittelyn yhteydessä ilmeni kuitenkin, että useita nuoria oli käyttänyt keinua samanaikaisesti, vaikka se oli tarkoitettu vain yhdelle henkilölle. 

– Selvityksen mukaan juuri tämä oli aiheuttanut keinun rikkoutumisen. Keinun sallittu henkilömäärä ja painoraja oli selvästi ilmaistu keinussa, Ravi kertoo.

Joutuiko taloyhtiö korvausvastuuseen?

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiön on korvattava vahinko, jonka se on myötävaikuttamalla asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen määräyksen rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Jos vahinko on aiheutettu rik-komalla asunto-osakeyhtiölakia muulla tavalla kuin pelkästään rikkomalla 1 luvun säännöksiä toiminnan keskeisistä periaatteista tai jos vahinko on aiheutettu rikkomalla yhtiöjärjestyksen määräystä, vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei yhtiö osoita menetelleensä huolellisesti. 

– Tässä tapauksessa taloyhtiö ei ollut vahingonkorvausvastuussa vahingonkärsijälle, koska taloyhtiö oli asianmukaisesti huolehtinut keinun kunnossapidon järjestämisestä ja sen kunnon seuraamisesta. Tämän lisäksi keinu on ollut muutenkin turvallisuusmääräysten mukainen, ja siinä on ollut selkeästi merkitty painoraja ja sallittu henkilömäärä, Ravi kertoo.

Koska vahinko on aiheutunut kokonaan vahingonkärsijän omasta huolimattomuudesta, eikä osaksikaan taloyhtiön laiminlyönneistä, taloyhtiö ei ollut velvollinen suorittamaan vahingonkorvausta käden murtumisesta aiheutuneesta vahingosta. Tilanne taloyhtiön korvausvastuun osalta olisi erilainen, mikäli keinun rikkoutuminen olisi seurausta sen huoltoa ja kunnon tarkkailemista koskevasta laiminlyönnistä. 

– Tästä syystä on tärkeää, että taloyhtiössä tiedostetaan myös taloyhtiön hallinnassa olevan piha-alueen ja siellä mahdollisesti sijaitsevien laitteiden sekä kulkuväylien kunnossapidon ja kunnon seuraamisen merkityksestä, Ravi muistuttaa.

Lue lisää:

Tarkista taloyhtiön leikkipaikan kunto vuosittain

Kuva: Shutterstock

Facebook
Twitter
LinkedIn