Taloyhtiön remontit kannattaa suorittaa ajallaan vaikeinakin aikoina

Hyvä johtaminen ja suunnitelmallisuus korostuvat, kun taloyhtiössä tehdään päätöksiä epävarmoina aikoina.

Taloyhtiöiden toimintaympäristö on rahoituksen saatavuuden osalta heikentynyt. Korjauskustannukset ovat käynnissä olevan Ukrainan kriisin johdosta kasvaneet, ja epävarmuus tulevaisuuden kehityksestä kustannusten osalta on ainakin tällä hetkellä suurta. Samanaikaisesti kotitalouksilla saattaa olla vaikeuksia löytää riittävästi rahaa jo perusarjen pyörittämiseen. Yhtälö on kokonaisuudessaan haastava. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että päätösten syntyminen laajojen korjaushankkeiden osalta on aiempaa haastavampaa – ainakin osassa taloyhtiöitä. Asunto-osakeyhtiölain mukaan päätökset laajoista kunnossapitohankkeista tehdään taloyhtiön yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä. Vastaavasti toimitaan tavanomaisten uudistusten kohdalla (esimerkiksi sähköautojen latausinfra), jos edellytykset enemmistöpäätökselle muutoin täyttyvät. 

Lue lisää: Taloyhtiön kunnossapitotyöhön ei liity kohtuullistamisvaatimusta – mitä se käytännössä tarkoittaa?

Mikäli taloyhtiön remontit jäävät osakkaiden tahdosta toteuttamatta, yksittäisiin vahinkoihin joudutaan vastaamaan lennossa sitä mukaan, kun niitä ilmenee kiinteistössä. On hyvä muistaa, että taloyhtiöllä on lain perusteella velvollisuus pitää oma rakennus kunnossa. Kunnossapitotyön suorittamisen yhteydessä myös osakkeenomistajan kunnossapitovastuulle kuuluvat osat on ennallistettava taloyhtiön perustasoon. Riitoja osakkeenomistajan taloyhtiön välillä voi syntyä, jos korjauksiin ei tällaisessakaan tilanteessa haluta ryhtyä. Myös korjausvastuun jakautuminen tai aikataulut aiheuttavat tyypillisesti erimielisyyksiä.

Taloyhtiön remontit vaativat vakaan rahoituksen – vaihtoehtoja on

Vaikeista ajoista huolimatta näen ilmassa positiivisia merkkejä. Nyt jos koskaan taloyhtiöiden laadukkaan johtamisen merkitys kasvaa. Kenties hankalassa pattitilanteessa myös taloyhtiöiden osakkeenomistajat kykenevät yhteistuumin löytämään hyväksyttävän tavan toteuttaa korjauksia sillä vaihtoehtoja kyllä löytyy: Isot urakat voidaan esimerkiksi rytmittää siten, että rahoitus taloyhtiössä kyetään turvaamaan. Monissa taloyhtiöissä on päädytty realisoimaan osa yhtiön tontista siten, että myynnistä tai vuokraamisesta saatavilla tuloilla rahoitetaan korjauksia. Onnistumisen mahdollistavat suunnitelmallisuus ja täsmällinen tieto rakennuksen kunnossapitotarpeista. 

Asianajaja,
Tommi Leppänen

Facebook
Twitter
LinkedIn