Tilaisuus tekee varkaan – vai tekeekö?

Isännöitsijöiden tekemät kavallukset ovat harvinaisia, mutta toisinaan niitäkin tapahtuu. Pätevän tilintarkastajan rooli on ensiarvoisen tärkeä, jotta mahdolliset väärinkäytökset voidaan havaita ajoissa.

Viime vuosina uutisotsikoita selaillessa on voinut törmätä muutamaan tapaukseen, jossa isännöitsijän on epäilty kavaltaneen asiakkaanaan olevalta taloyhtiöltä rahaa kaikessa hiljaisuudessa, joskus jopa useampien vuosien ajan. Tällainen tilanne olisi monelle taloyhtiölle melkoinen yllätys, jopa kauhuskenaario, jolta toivoisi välttyvän. Kavallustapaukset ovat onneksi erittäin harvinaisia ja hallitus voi ehkäistä niitä yksinkertaisilla toimenpiteillä.  

On hankala sanoa, mikä on syy, joka ajaa isännöitsijän kavaltamaan rahaa taloyhtiöltä. Perinteinen vanha sanonta ”tilaisuus tekee varkaan” saattaisi päteä tässäkin tapauksessa. Kavaltamisen mahdollisuus voi ilmetä kuin varkain, ja ainakin kavaltajan omasta mielestä se voi toimia nopeana helpotuksena henkilökohtaisiin talousongelmiin. Kavaltamiseen sortuva mahdollisesti uskottelee itselleen maksavansa rahat takaisin taloyhtiölle heti kun voi, eikä kukaan huomaa mitään.

Oli ajatus mikä hyvänsä, on kyseessä silti rikollinen teko, eikä kavallettujen rahojen palauttaminen enää auta. Kavaltamisesta voi syntyä ilkeä kiihtyvä kierre, josta on vaikea päästä irti. Tällöin rahoja harvemmin edes saadaan täysimääräisesti palautettua. Parhaimmillaankin kavaltaminen omien rahavaikeuksien hoitamiseen on tekohengittämistä, joka saattaa hetkellisesti auttaa ratkaisematta kuitenkaan varsinaista ongelmaa.

Toisinaan kavaltamiseen ei tarvita edes sen suurempaa syytä. Tämä on huomattavissa esimerkiksi hiljattain julkisuudessa esillä olleessa kavallustapauksessa, jossa menestyneen isännöitsijätoimiston toimitusjohtajan epäillään kavaltaneen yli miljoonan euron edestä varoja asiakkaana olleilta helsinkiläisiltä arvotaloyhtiöiltä. Tässä tapauksessa kavaltamisen motiivi on vielä toistaiseksi epäselvä, sillä isännöitsijä on itse hyvätuloinen.

”Kun yhtiön tilintarkastus hoidetaan hyvin, on epätodennäköistä, että virheelliset tilinpäätösmerkinnät menisivät ohi silmien.”

Taloyhtiöiden hallitusten on joka tapauksessa hyvä pysyä kartalla yhtiön taloudesta myös muista syistä kuin väärinkäytösten pelossa. Ensinnäkin taloyhtiön kannattaa valita pätevä tilintarkastaja. Kun yhtiön tilintarkastus hoidetaan hyvin, on epätodennäköistä, että virheelliset tilinpäätösmerkinnät menisivät ohi silmien. Maallikon saattaa olla hankala huomata tilinpäätöksen epäselvyyksiä ja tämän vuoksi pätevä tilintarkastaja on ensisijaisen tärkeä.

Toisekseen taloyhtiön hallituksen on erityisen tärkeää pysyä valppaana rahaliikenteestä: mitä maksetaan ja kenelle. Hallitus voi esimerkiksi pyytää pankilta muutaman kerran vuodessa yhtiön tiliotteet nähtäväksi ja tarkistaa yhtiön tilien rahaliikenteen sekä lainasaldot. Näin epäilyttävät muutokset tileillä huomataan ajoissa ja niihin voidaan puuttua.

Vaikka isännöitsijöille aukeaa taloyhtiöiden tilinkäyttöoikeuksien muodossa käytännössä päivittäin tilaisuus väärinkäytöksiin, ovat isännöitsijöiden kavallustapaukset – esimerkiksi pankkialaan verrattuna – erittäin harvinaisia. Näyttäisi siltä, että tilaisuus ei taida sittenkään tehdä varasta.

Rasmus Kanerva
lakimies

Facebook
Twitter
LinkedIn