2019AJANKOHTAISTAAjankohtaista alalla 2019

Työnantaja, uusi työaikalaki vaatii toimenpiteitä – tarkista muistilista

Yrityksen kannattaa pian aloittaa valmistelut ensi vuoden muutoksia varten. Laadimme muistilistan asioista, joiden tulee olla kunnossa syksyn 2019 aikana. Siten varmistat, että uuteen työaikalakiin siirtyminen tapahtuu sujuvasti 1.1.2020.

Uusi työaikalaki astuu voimaan – huolehdi seuraavat asiat kuntoon:

  • Käy läpi yrityksen tai organisaation työaikakäytännöt ja varmista niiden lainmukaisuus.
  • Lue myös tarkasti läpi kaikki työsopimukset sekä työaikaa koskevat sopimukset ja tee tarvittavat muutokset (esimerkiksi kotona tai muualla toimiston ulkopuolella tehtävä työ).
  • Tarkista paikalliset sopimukset työajasta, työaikajärjestelyistä ja varallaolosta.
  • Järjestä työajan seuranta ja työaikakirjanpito siten, että enimmäistyöaikaa koskeva säännös huomioidaan.
  • Laadi työajan tasoittumista koskeva suunnitelma ja työvuoroluettelo uusien käytäntöjen mukaisesti.
  • Huomioi uuden sopimuksen mukaiset liukuvan työajan järjestelyt ja sopimismahdollisuudet liukuman käytössä.
  • Hoida kuntoon keskimääräistä työaikaa koskevat järjestelyt ja huomioi sopimistarve työpaikalla kollektiivisesti tai yksilöllisesti.
  • Selvitä paitsi vuoro-, yö- ja jaksotyön teettämistarve myös joustotyön tarve sekä tarvittavat joustotyösopimukset.
  • Varmista työaikapankin käyttömahdollisuus ja paikallinen sopiminen käytännössä.
  • Tarkista korvausten ajantasaisuus ja perusteet.

Konsultoimme yrityksiä ja yhteisöjä uudesta työaikalaista. Julkaisemme pian aiheeseen liittyen myös konsultointi- ja koulutuspaketteja. Tutustu myös Työasiat kuntoon -palvelupaketteihimme.

Ota yhteyttä mahdollisimman pian, kun haluat hoitaa uuteen työaikalakiin liittyvät toimenpiteet  tehokkaasti kuntoon asiantuntijan avulla.