Työnantaja, uusi työaikalaki vaatii toimenpiteitä – tarkista muistilista

Yrityksen kannattaa viimeistään nyt varautua ensi vuoteen, jolloin voimaan astuu uusi työaikalaki. Laadimme muistilistan asioista, joiden tulee olla kunnossa ennen vuoden vaihdetta. Siten varmistat, että uuteen työaikalakiin siirtyminen tapahtuu sujuvasti 1.1.2020.

Uusi työaikalaki astuu pian voimaan – huolehdi seuraavat asiat kuntoon:

  • Käy läpi yrityksen tai organisaation työaikakäytännöt ja varmista niiden lainmukaisuus.
  • Lue myös tarkasti läpi kaikki työsopimukset sekä työaikaa koskevat sopimukset ja tee tarvittavat muutokset (esimerkiksi kotona tai muualla toimiston ulkopuolella tehtävä työ).
  • Tarkista paikalliset sopimukset työajasta, työaikajärjestelyistä ja varallaolosta.
  • Järjestä työajan seuranta ja työaikakirjanpito siten, että enimmäistyöaikaa koskeva säännös huomioidaan.
  • Laadi työajan tasoittumista koskeva suunnitelma ja työvuoroluettelo uusien käytäntöjen mukaisesti.
  • Huomioi uuden sopimuksen mukaiset liukuvan työajan järjestelyt ja sopimismahdollisuudet liukuman käytössä.
  • Hoida kuntoon keskimääräistä työaikaa koskevat järjestelyt ja huomioi sopimistarve työpaikalla kollektiivisesti tai yksilöllisesti.
  • Selvitä paitsi vuoro-, yö- ja jaksotyön teettämistarve myös joustotyön tarve sekä tarvittavat joustotyösopimukset.
  • Varmista työaikapankin käyttömahdollisuus ja paikallinen sopiminen käytännössä.
  • Tarkista korvausten ajantasaisuus ja perusteet.

Lue lisää

Isännöintiyritys, nämä asiat on syytä tietää uudesta työaikalaista

Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asiantuntijat konsultoivat yrityksiä ja yhteisöjä uudesta työaikalaista. Tutustu myös Työasiat kuntoon -palvelupaketteihimme ja ota yhteyttä.

Kuva: Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn