Työsuhdeasiat ja koronaepidemia – usein kysyttyä

Suomi ottaa kesän alussa askeleita yhteiskunnan avaamiseksi, ja tietyillä aloilla palataan taas tauon jälkeen työpaikoille. Olemme saaneet pitkin matkaa runsaasti kysymyksiä liittyen koronaepidemiaan ja työntekoon. Näitä asioita kysytään eniten.

Voiko työnantaja määrätä työntekijän palkattomaan karanteeniin, jos työntekijällä epäillään koronatartuntaa?

V: Ei voi. Eristykseen tai karanteeniin määräämisestä päättää tartuntataudeista vastaava lääkäri eli työnantaja tai työterveyshuolto eivät voi määrätä työtekijää virallisesti karanteeniin. Työnantaja voi kuitenkin määrätä työntekijän jäämään kotiin, mutta tällöin on pidettävä kiinni palkanmaksuvelvollisuudesta normaaliin tapaan. Näissä tapauksissa kannattaa selvittää, voiko työntekijä tehdä etätöitä poissaoloajan aikana.

Kun työntekijä määrätään tartuntatautilain perusteella karanteeniin, hänellä on oikeus saada Kelalta tartuntatautipäivärahaa poissaoloajalta. Jos työnantaja maksaa palkkaa, työnantajalla on oikeus saada päivärahat kyseiseltä ajalta.

Mikä on työnantajan palkanmaksuvelvollisuus, jos vanhempi jää vapaaehtoisesti huolehtimaan lapsesta, jonka viranomainen määrännyt karanteeniin?

V: Tällainen poissaolo ei kuulu työsopimuslain tai työehtosopimuksen perusteella työnantajan palkanmaksuvelvollisuuden piiriin, ellei työntekijä pysty tekemään kotona ollessaan etätöitä.

Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jonka lapsi on tartuntataudin leviämisen estämiseksi määrätty pidettäväksi kotona, ja huoltaja on tämän vuoksi estynyt tekemään työtään, on oikeus Kelan maksamaan tartuntatautipäivärahaan.

Voiko työnantaja kieltää työntekijää matkustamasta ulkomaille koronaepidemian aikana? Mitä seuraamuksia on siitä, jos työntekijä ei noudata kieltoa?

V: Työnantaja ei voi kieltää työntekijää matkustamasta, jos matkustaminen tapahtuu työntekijän vapaa-ajalla. Suosituksia on mahdollista kuitenkin antaa.

Työmatkoista päättää aina työnantaja. Jos työntekijä rikkoo kieltoa ja sairastuu tehdyn matkan vuoksi, voi työnantaja kieltäytyä palkanmaksusta työkyvyttömyyden ajalta. Työsopimuslain mukaan työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta, mikäli työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

Mikä on työnantajan palkanmaksuvelvollisuus, jos työntekijä ei halua mennä työkohteeseen tartuntapelon vuoksi?

V: Kysymyksessä on käytännössä työntekijän kieltäytyminen tarjotusta työstä, eikä työntekijä ole näin ilmoittaessaan työnantajan käytettävissä. Työnantaja voi työsopimuksen irtisanomisen sijasta määrätä työntekijän palkattomalle työsuhdevapaalle kieltäytymisen ajaksi. Toinen vaihtoehto on sopia asiasta ja työsuhdevapaan ehdoista. Työnantajalla on oikeus palkata korvaavaa työvoimaa poissaolon ajaksi.

Artikkelissa asiantuntijana asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto                             

Facebook
Twitter
LinkedIn