Kysy taloyhtiöstä: Voiko taloyhtiö purkaa urakkasopimuksen, jos urakoitsija asetetaan konkurssiin?

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 79 §:n mukaan tilaajalla (taloyhtiö) on oikeus purkaa sopimus, jos urakoitsija asetetaan konkurssiin. Tähän liittyy kuitenkin tiettyjä ehtoja.

YSE 1998 jälkeen voimaan tullut konkurssilaki sisältää urakoitsijan konkurssiin liittyen pakottavia määräyksiä, joita tulee huomioida konkurssitilanteessa. Konkurssilain mukaan konkurssipesällä on ensisijainen oikeus sitoutua velallisen sopimukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiön on ennen sopimuksen purkamista tiedusteltava konkurssipesän pesänhoitajalta, sitoutuuko konkurssipesä sopimukseen. 

Mikäli konkurssipesä ilmoittaa kohtuullisessa ajassa sitoutuvansa sopimukseen sekä asettaa hyväksyttävän vakuuden sopimuksen täyttämisestä, sopimusta ei saa purkaa. Tältä osin konkurssilaki ohittaa siis urakkasopimuksen ehdot.

Taloyhtiö voi purkaa urakkasopimuksen, jos konkurssipesän vastaus sopimukseen sitoutumisesta on kielteinen, konkurssipesän vastausta ei saada lain tarkoittamassa kohtuullisessa ajassa tai konkurssipesä ei aseta hyväksyttävää vakuutta sopimuksen täyttämisestä.

Edellä mainittu pätee tilanteessa, jossa urakoitsijayritys on käräjäoikeuden päätöksellä asetettu konkurssiin. Tästä on erotettava konkurssimenettelyn vaihe, jossa urakoitsija on vasta haettu konkurssiin.

Kuva: Shutterstock

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn